Tillbaka

Sosiaalinen pääoma on terveellistä omaisuutta

Sosiaalinen pääoma on terveellistä omaisuutta

08.05.2008 TSR-video

Työn psykososiaaliset piirteet ja työpaikan sosiaalinen pääoma näyttäisivät vaikuttavan työntekijöiden hyvinvointiin, myös mielenterveyteen. Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston toteuttama tutkimus osoitti, että vähäinen sosiaalinen pääoma työpaikalla ennustaa masennusta ja on muutenkin yhteydessä koettuun terveyden heikkenemiseen.

Tutkimus oli osa Suomen Akatemian SoCa-tutkimusohjelmaa ja siinä syvennettiin tietoa työyhteisöjen sosiaalisen pääoman merkityksestä erityisesti työntekijöiden mielenterveyden kannalta. Hankkeessa hyödynnettiin Kunta 10 -tutkimuksessa kerättyä laajaa kyselyaineistoa.

Sosiaalinen pääoma muodostuu yhteisesti jaetuista normeista, arvoista ja ymmärtämistavoista. Hyvin tärkeää on, että ihminen työpaikallaan kokee olevansa osa juuri tätä joukkoa.

- Sosiaalinen pääomahan mittaa myös sitä kuinka arvokkaaksi ja tarpeelliseksi yksittäinen ihminen tuntee itsensä työssään, kuinka lujasti hän tuntee kuuluvansa ryhmäänsä. Erityinen ennustaja ei tarvitse olla ajatellakseen, että juuri tällaiset asiat ovat tärkeitä esimerkiksi masentunutta autettaessa, erikoislääkäri Tuula Oksanen sanoo.

Sosiaalinen pääoma työelämän muutoksissa -tutkimus osoittaa, että sosiaalisen pääoman kehittäminen voi olla varsin vaikuttava keino, kun koko työyhteisön hyvinvointia halutaan edistää.

Työpaikoilla kannattaakin kehittää myönteisiä asioita ja kannustaa sellaiseen toimintaan, joka lisää suvaitsevaisuutta, luottamusta ja sosiaalista tukea työntekijöitten välillä, tutkijat neuvovat.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Sosiaalinen pääoma on terveellistä omaisuutta Työterveyslaitoksen asiantuntijat, tutkimusprofessori Jussi Vahtera ja erikoislääkäri Tuula Oksanen kertovat mitä sosiaalinen pääoma käytännössä tarkoittaa, kuinka se vaikuttaa terveyteen, miten sitä pystytään mittaamaan ja millä tavalla tätä arvokasta omaisuutta voi työpaikalla kartuttaa.

Samannimisessä radio-ohjelmassa käsitellään teemoja laajemmin ja kuullaan lisää tutkimustuloksia työelämän muutosten vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin. Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Sosiaalinen pääoma on terveellistä omaisuutta.
Kesto: 14.10.

 Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Sosiaalinen pääoma on terveellistä omaisuutta.
Kesto: 23.50.

Tiedote Tätä on tutkittu -tietokannassa.
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 103432.

Lisätietoja:
professori Mika Kivimäki, Työterveyslaitos, mika.kivimaki@ttl.fi, 030 474 2709
erikoislääkäri Tuula Oksanen, Työterveyslaitos, tuula.oksanen@ttl.fi, 030 474 7544

Viestintä:
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314, 040 548 8852

Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).