Tillbaka

Stipendihakemuksia saapui 31 kappaletta

Stipendihakemuksia saapui 31 kappaletta

08.01.2013 Tiedote

Työsuojelurahaston 2.1.2013 päättyneelle hakukierrokselle saapui 31 stipendihakemusta: tutkijastipendejä 7, opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendejä 5, matkastipendejä 14 ja muita stipendejä 5.

Edellisenä vuonna tammikuun hakuun saapui 47 stipendihakemusta ja vuonna 2011 vastaavasti 33. Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 2.1., 2.5. ja 2.10.

Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 19.2.2013 mennessä.


Työsuojelurahastolla on neljä stipendirahoitusmuotoa, joiden tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.

Tutkijastipendi tarjoaa taloudellisen tuen vähintään 12 kuukauden täysipäiväiseen työskentelyyn, joka tähtää korkealaatuiseen ja vaativaan väitöskirjaan. Stipendi mahdollistaa keskittymisen kolmannen opiskeluvuoden tutkimustyöhön.

Opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendi on tarkoitettu lisensiaatti- tai väitöskirjatyön viimeisten vaiheiden toteuttamiseen. Tuki mahdollistaa alle neljän kuukauden kokopäivätoimisen paneutumisen työhön.

Matkastipendejä rahasto myöntää tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Muu stipendi on tarkoitettu muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen: väitöskirjatyön jälkeinen post doctoral -tutkimustyö ja opinnot ulkomailla, itsenäinen tutkimustyö väitöksen jälkeen, kirjoitustyö julkaisua varten tai muu tutkimus- ja kehitystoiminta.

Lisätietoja stipendihausta

 

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.