Tillbaka

Stipendihakemuksia saapui 55 kappaletta

Stipendihakemuksia saapui 55 kappaletta

15.10.2013 Tiedote

Työsuojelurahaston 2.10.2013 päättyneelle hakukierrokselle saapui 55 stipendihakemusta:
tutkijastipendejä 15, opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendejä 11, matkastipendejä 10 ja muita stipendejä 19.

Edellisenä vuonna lokakuun hakuun saapui 44 stipendihakemusta.
Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 2.1., 2.5. ja 2.10.

Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 19. marraskuuta 2013 mennessä.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.

Lisätietoja stipendihausta

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.