Tillbaka

Stipendihakemuksia saapui 55 kappaletta

Stipendihakemuksia saapui 55 kappaletta

13.01.2015 Tiedote

Työsuojelurahaston 7.1.2015 päättyneelle hakukierrokselle saapui 55 stipendihakemusta: tutkijastipendejä 12, opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendejä 5, matkastipendejä 24 ja muita stipendejä 14. Haettu summa on yhteensä noin 600 000 euroa.

Tietojärjestelmähäiriön vuoksi tammikuun stipendihakuaikaa jatkettiin 7.1.2015 saakka.

Edellisenä vuonna tammikuun hakuun saapui 63 stipendihakemusta. Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 2.1., 2.5. ja 2.10.

Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 11.02.2015 mennessä.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.

Lisätietoja stipendihaustaTyösuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.