Tillbaka

Stipendihakemuksia saapui 76 kappaletta

Stipendihakemuksia saapui 76 kappaletta

25.10.2016 Tiedote

Työsuojelurahaston 17.10.2016 päättyneelle hakukierrokselle saapui 76 stipendihakemusta: tutkijastipendejä 15, loppuunsaattamisstipendejä 13, matkastipendejä 22, post doc -stipendejä 14 ja muita stipendejä 12. Haettu summa on yhteensä noin miljoona euroa.
Edellisenä vuonna lokakuun hakuun saapui 74 stipendihakemusta. Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 15.1., 15.5. ja 15.10.

Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 2.12.2016 mennessä.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.