Tillbaka

Stipendihakemuksia saapui 84 kappaletta

Stipendihakemuksia saapui 84 kappaletta

06.05.2013 Tiedote

Työsuojelurahaston 2.5.2013 päättyneelle hakukierrokselle saapui 84 stipendihakemusta:
tutkijastipendejä 8, opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendejä 5, matkastipendejä 57 ja muita stipendejä 14.

Edellisenä vuonna toukokuun hakuun saapui 63 stipendihakemusta.
Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 2.1., 2.5. ja 2.10.

Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 5. kesäkuuta 2013 mennessä.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.

Lisätietoja stipendihausta

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.