Tillbaka

Teollisuuden turvallisuuden parantamiseksi on avattu rahoitushaku - Innovating in safety and safe innovations

Teollisuuden turvallisuuden parantamiseksi on avattu rahoitushaku - Innovating in safety and safe innovations

02.06.2014 Tiedote

Teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyötä edistävä SAF€RA-verkosto on avannut yhteiseurooppalaisen rahoitushaun. Rahoitusta on tarjolla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotka keskittyvät teollisuudessa esiin nousevien riskien hallintaan sekä turvallisuutta lisääviin uusiin teknologioihin. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla monikansallisia.

Haku on kaksivaiheinen
1. Ensimmäisen vaiheen aiehakemus on jätettävä viimeistään 10.7.2014 klo 16:00 (CET).
2. Jatkoon päässeitä pyydetään syyskuussa toimittamaan varsinainen hakemus 30.10.2014 mennessä.

Työsuojelurahastolle osoitettavat SAF€RA-hakemukset 30.10.2014 mennessä
Ne hakemukset, jotka ovat päässeet 2. vaiheessa jatkoon ja joihin hakija hakee rahoitustaTyösuojelurahastolta, noudattavat rahaston tutkimus- ja kehityshakemusten rahoitusehtoja http://www.tsr.fi/tutkimushaku. Haku tapahtuu rahaston verkkosivujen kautta osoitteessa http://www.tsr.fi/rahoitushakemus > Tutkimus- ja kehitysmääräraha.  Hakemukseen liitetään SAF€RA-haun 2. vaiheessa jatkoon päässeen hakemuksen hyväksytty tutkimussuunnitelma.

Rahoituspäätökset tehdään alkuvuonna 2015.

Haun "Innovating in safety and safe innovations" aihealueet ovat
1) Managing emerging risks
2) New technologies for safety

Suomessa rahoitusta tarjoavat
Työsuojelurahasto, sosiaali- ja terveysministeriö Työhyvinvointifoorumin kautta sekä Työterveyslaitos, joka voi rahoittaa vain omia tutkijoitaan. Haussa on mukana rahoittajia myös Alankomaista, Espanjasta, Italiasta, Kreikasta, Norjasta, Ranskasta, Saksasta, Serbiasta ja Tsekistä.

Hyväksyttyjen projektien osapuolet saavat kukin rahoituksen pääasiassa omilta kansallisilta rahoittajiltaan. Osa rahoittajista voi rahoittaa myös oman maansa ulkopuolista tutkimusta.


SAF€RA - Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth - verkottaa Euroopan kansallisia ja alueellisia teollisuusturvallisuuden tutkimusohjelmia ja koordinoi niiden toimintaa. Tavoitteena on eurooppalaisen yhteistyön kautta kohdentaa paremmin teollisuusturvallisuuden tutkimusta ja tehostaa tutkimustiedon ja ratkaisujen käyttöönottoa. SAF€RA-projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen 7. puiteohjelmasta (rahoitussopimus no 291812). Projektia koordinoi Työterveyslaitos.

Hakuohjeet
http://call.safera.eu
Työsuojelurahaston hakuehdot ja haku niille rahastolle osoitettaville hakemuksille, jotka on hyväksytty SAF€RA-hauan 2. vaiheessa  http://www.tsr.fi/tutkimushaku


Lisätiedot
Työsuojelurahasto: Kenneth Johansson , toimitusjohtaja, puh. 043 824 1431, kenneth.johansson@tsr.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi: Sirkku Saarikoski, neuvotteleva virkamies, puh. 029 5163 565, sirkku.saarikoski@stm.fi ja Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, Työhyvinvointifoorumin projektipäällikkö,
puh. 030 474 8610, rauno.hanhela@ttl.fi

Työterveyslaitos: Carita Aschan, tiimipäällikkö, SAF€RA-koordinaattori, puh. 030 474 2776, carita.aschan@ttl.fi  ja
Minna Huuskonen, SAF€RA-projektipäälllikkö, , puh. 030 474 2240, minna.huuskonen@ttl.fi