Tillbaka

TSR:n ja TTK:n Telma-lehti: Työterveyshuolto etsii itseään

TSR:n ja TTK:n Telma-lehti: Työterveyshuolto etsii itseään

25.09.2009 Tiedote

Koska työ ja sen muodot ovat muuttuneet, myös työterveyshuollon pitäisi pysyä kehityksessä perässä. Aina se ei ole helppoa, kertoo Telma-lehti 3/09. 

- Tuntuu, että työelämän uusia ongelmia mietitään työterveyshuollon vanhoilla keinoilla, sanoo työeläkevakuuttaja Varman asiantuntijalääkäri Mari Antti-Poika.

Uusilla ongelmilla Antti-Poika tarkoittaa esimerkiksi työn henkistä kuormittavuutta ja työyhteisöistä kumpuavia ongelmia. Hän myös muistuttaa uudessa Telmassa, että työterveyshuollolle ei saa tuupata tehtäviä, jotka kuuluvat yrityksille itselleen.
- Työterveyshuolto ei voi esimerkiksi paikata huonoa johtamista.

Työterveyshuollon palvelujen ostaminen on lisääntynyt huimasti: alan suurimmat palveluntuottajat, yksityiset lääkäriasemat saivat vuosina 2004 - 2007 noin 200 000 uutta asiakasta. Yritykset eivät saa usein kuitenkaan kaikkea hyötyä irti, koska ne eivät tiedä, mitä työterveyshuollolta voi vaatia.

- Yrityksille saatetaan myydä magneettikuvia ja laboratoriotutkimuksia, vaikka ne tarvitsevat vain hyvää perustyöterveyshuoltoa. Hyviäkin esimerkkejä yrityksen tarpeet tuntevasta työterveyspalveluista löytyy. Haapajärvellä työterveyslääkäri Markku Nyman hoitaa ihmisten lisäksi paikkakunnan suurimman työnantajan, Tiivituotteen, koko työyhteisöä.

- Ihmisiä on helpompi hoitaa, kun tuntee perheet useamman sukupolven ajalta. Täällä ei katsota ihmistä laput silmillä, vaan teemme osaltamme alueen yhteiskuntapolitiikkaa.

Työterveyshuollon lisäksi Telma 3/09 vatkaa työn ääressä Fazerin leipomolla ja selvittää, miten työsuojeluhenkilöstön rooli on kehittynyt yhä vahvemmin johdon ja esimiesten neuvonantajiksi ja asiantuntijoiksi. Lehti operoi myös maahanmuuttajien terveydenhoitajan kanssa, analysoi bakteerien maailmaa sekä työhaastattelee SAK:n uutta puheenjohtajaa Lauri Lylyä. Psykiatri-kirjailija Claes Andersson pohtii puolestaan kolumnissaan johtajuuden vaikeaa taakkaa.

 

Telma on Työturvallisuuskeskuksen ja Työsuojelurahaston julkaisema työelämän kehittämisen erikoislehti. Lehden kohderyhmää ovat muun muassa työsuojelu- ja luottamushenkilöstö, työterveyden ammattilaiset, esimiehet, työelämätutkijat sekä viestinnän ammattilaiset. Telman levikki on 110 000 kappaletta, ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Alma Media Lehdentekijät.

Lisätietoja:
Työsuojelurahasto: viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, 040 548 8852
Työturvallisuuskeskus: viestinnän asiantuntija Eija Åback, 040 537 1822
www.telma-lehti.fi
www.ttk.fi
www.tsr.fi

Företagshälsovården söker sin roll
New role of occupational health services 


Työsuojelurahaston (TSR) tavoitteena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Työturvallisuuskeskuksen (TTK) tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä. Työturvallisuuskeskus tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja, tiedotusta ja aineistoja työyhteisöille sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä.

Työsuojelurahastoa ja Työturvallisuuskeskusta hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.