Tillbaka

Tunteet ja työ

Tunteet ja työ

28.11.2019 TSR-video

Marraskuun 2019 Tutkimus tutuksi -videolla pohditaan muun muassa tunnetilojen yhteyttä asiantuntijuuden kehittymiseen, työssä oppimisen ja uramenestykseen sekä sitä, kuinka erilaisten tunteiden tunnistamista ja tiedostamista voi hyödyntää työelämässä paitsi työhyvinvointia myös tuottavuutta lisäten. Videolla esiintyvät Jyväskylän yliopiston tutkija Päivi Hökkä sekä professori Petri Nokelainen Tampereen yliopistolta

Kesto: 3:17

Hankkeet: Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa (TUNTO) 117357, Tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen strategisen muutoksen tukena 117340, Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä 118083