Tillbaka

Tuottavus - tie vaurauteen

Tuottavus - tie vaurauteen

26.11.2006 TSR-selvitys

Julkaisutiedot

10009 - Työsuojelurahaston selvitys

Nimike

Tuottavus - tie vaurauteen

Julkaisija

JTO-Palvelut Oy, Työsuojelurahasto, Työturvallisuuskeskus

Tekijä(t)

Englanninkielisestä alkuteoksesta PRODUCTIVITY - the high road to wealth (Bryssel,joulukuu 2005) suomentanut Esko Meriluoto, Scimed International Oy, Espoo

ISBN / ISSN

Tiivistelmä

Suomen työmarkkinaosapuolet ovat pitkään tehneet yhteistyötä tuottavuuden kehittämiseksi. Osapuolet ovat tunnustaneet, että tuottavuuden vaikutukset pitkällä tähtäimellä ovat kansantaloudelle ja työelämälle myönteiset, vaikka lyhyellä tähtäimellä saattaa myös esiintyä paikallisia onglemia muutokesn kohteena olevissa työpaikoissa.

Työsuojelurahasto on vuodesta 1997 alkaen edustanut Suomen työmarkkinaosapuolia Euroopan tuottavuuskeskusten liitossa EANPC:ssä. Tätä on tehty läheisessä yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Vuodesta 2005 alkaen myös Johtamistaidon Opisto JTO on ollut EANPC:n jäsenenä.

Tuottavuus - tie vaurauteen -muistio on syntynyt EANPC:n hallituksen työskentelyn perusteella. Tekstiä ei ole erikseen käsitelty eri maiden järjestöissä ja näin ollen se edustaa ensisijaisesti EANPC:n hallituksen jäsenten mielipiteitä.

Julkaisun tavoitteena on edistää suomalaisen tuottavuuskeskustelun syventymistä.

ISBN-13: 978-952-9711-07-09 (Painettu), ISBN-13: 978-952-9711-08-06 (PDF), ISBN-10: 952-9711-07-7 (Painettu), ISBN-10: 052-9711-08-5 (PDF)

Tuottavuus tie vaurauteen pdf-muodossa

Productivity the high road to wealth pdf-muodossa

Tiivistelmän laatija

Peter Rehnström

Päiväys

26.11.2006