Tillbaka

Tuottavuustutkimus on monipuolista Suomessa

Tuottavuustutkimus on monipuolista Suomessa

03.10.2008 Tiedote

Tuottavuuden tutkimus on monipuolista ja aktiivista Suomessa. Tyypillistä on tehdä tutkimusta, joka tähtää organisaation toiminnan kehittämiseen. Käytännössä tämä merkitsee usein töiden organisointia, yksilöiden motivointia, tiedonkulun tehostamista sekä yhteistoiminnan luomista ja lujittamista. Lisäksi tuottavuutta tutkitaan makrotalouden näkökulmasta.

Tuottavuustutkimus on kuitenkin hajanaista ja sirpaleista, mikä johtuu erilaisista tutkimustraditioista. Lisäksi tuottavuustutkimukseen liittyvää tutkimustietoa hyödynnetään vielä melko vähän organisaatioissa.

Tämä käy ilmi Työsuojelurahaston julkaisemasta ja Tampereen teknillisen yliopiston laatimasta Tuottavuuden kehittäminen Suomessa: haasteet ja tutkimustarpeet -tutkimusraportista, joka julkaistiin perjantaina 3.10.2008 Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi –t apaamisessa, Helsingissä.

Sekä haastattelut että kirjallisuustutkimus tutkimusraportissa nostivat esiin kolme suomalaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa koskettavaa suurta haastetta: väestö ikääntyy, globaali kilpailu kiristyy ja ilmastonmuutoksia tapahtuu. Suomalaisen työelämän suurina kehityssuuntina nousevat lisäksi esiin sekä se, että monikulttuurisuus, kiire, turbulenssi, kansainvälistyminen, tietointensiivisyys ja palveluvaltaisuus lisääntyvät ja että työelämän rakenteet muuttuvat samanaikaisesti, kun työyhteisöt muuttuvat ei-pysyviksi.

Tuottavuustutkimus ja tuottavuuden kehittäminen voivat kuitenkin tarjota ratkaisuja ainakin joihinkin näistä suurista muutosten aikaansaamista haasteista.

Työsuojelurahaston julkaiseman tutkimusraportin on laatinut Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta Mittaritiimi-tutkimusryhmä, jota johti vs. professori Antti Lönnqvist. Muut ryhmän jäsenet ovat: tutkijat Aki Jääskeläinen, Sanna Kaisa Seppänen ja Maiju Vuolle sekä tutkimusapulainen Jonna Käpylä. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Lisätietoja:
Tampereen teknillinen yliopisto, tiedonhallinnan ja logistiikan laitos: tekniikan tohtori Antti Lönnqvist,  antti.lonnqvist@tut.fi, (03) 311 511, 040 544 6288.
Työsuojelurahasto: toimitusjohtaja Peter Rehnström, (09) 6803 3310, 040 554 5033 ja viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, Työsuojelurahasto, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314, 040 548 8852.

Tutkimustiedote 3.10.2008
on kokonaisuudessaan Työsuojelurahaston  Tätä on tutkittu -tietokannassa.

Raportti:
Jonna Käpylä, Aki Jääskeläinen, Sanna Kaisa Seppänen, Maiju Vuolle, Antti Lönnqvist. Tuottavuuden kehittäminen Suomessa: haasteet ja tutkimustarpeet. Tampereen teknillinen yliopisto, tiedonhallinnan ja logistiikan laitos ja Työsuojelurahasto (2008). ISSN 1796-2102 (Painettu), ISSN 1796-2110 (Verkkojulkaisu), ISBN 952-9711-05-0 (Painettu), ISBN 952-9711-06-09 (Verkkojulkaisu)  pdf-tiedostona.

Multimedia- ja radio-ohjelmat:
TSR-kanavan www.tsr.fi/TSR-kanava multimediaohjelmassa Tuottavuus kannattaa tutkimusryhmän vetäjä, TkT Antti Lönnqvist pohtii tuottavuuden kehittämisen haasteita sekä tutkijoiden ja työpaikkojen yhteistyön vahvistamista. Mainettaan parempi -radio-ohjelmassa käsitellään samoja teemoja laajemmin ja kuullaan lisää tuottavuustutkimuksen näkymistä.