Tillbaka

Työelämän laadun kehittäminen kasvattaa kilpailukykyä

Työelämän laadun kehittäminen kasvattaa kilpailukykyä

14.11.2014 Tiedote

Henkilöstövoimavarojen kehittäminen parantaa henkilöstön hyvinvointia ja samalla organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä. Silti vain harva organisaatio kehittää henkilöstöään systemaattisesti. Johtajat ja henkilöstöammattilaiset ovat ison haasteen edessä. Miten tunnistaa tuottavuus- ja tehostamistavoitteiden kannalta keskeiset asiat ja perustella näiden investointien vaikuttavuus?

Tutkimusjohtaja Marko Kesti Lapin yliopistosta etsi vastauksia kysymykseen Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin väitöskirjana vuonna 2012. Kestin kehittämään Hiljaiset signaalit -mittausmenetelmään sisältyy uudenlainen henkilöstölle suunnattu kehittämiskysely. Se antaa kehittämisprosessiin toimintaa ohjaavaa tietoa sen sijaan, että se nostaisi esiin ainoastaan työyhteisön ongelmakohtia.

- Perinteinen henkilöstökysely kertoo, että asiassa on ongelma. Hiljaset signaalit -mittaus kertoo, että asiassa on kehittämistarve ja myös sen, kokeeko henkilöstö sen olevan määrän vai laadun puolella. Mittaus auttaa löytämään konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, Kesti kertoo.

Liiketoimintavaikutukset voidaan mitata

Kestin tutkimusten mukaan työelämäinnovaatioiden kautta saavutetaan euroissa mitattuna jopa kymmenkertaiset hyödyt verrattuna säästöihin, jotka saadaan ennaltaehkäisemällä työpahoinvointia.

- Kun työelämän laatu on mitattu Hiljaiset signaalit -menetelmällä, henkilöstötuottavuutta voidaan analysoida yhdistämällä laatutekijät analysointityökalulla yrityksen tai kuntaorganisaation taloustietoihin ja henkilöstötietoihin, Kesti sanoo.

Analysointityökalu kertoo, kuinka paljon taloudellinen tulos kasvaa erilaisten kehittämistoimenpiteiden myötä.

- Näin työelämän laatu saadaan mitattavaan muotoon ja siitä tulee johdolle tärkeä väline päätöksentekoon. Silloin henkilöstö voidaan nähdä investoinnin kohteena.


Video TSR-kanavalla
Katso Työsuojelurahaston TSR-kanavalta Panosta henkilöstöön - kasvata kilpailukykyä -video, jossa Marko Kesti kertoo Hiljaiset signaalit -menetelmästään. 

Videot ovat nähtävissä myös Youtubessa ja Vimeossa

Esityksen kalvot 
Marko Kestin esitys Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 14.11.2014.pdf (1897.9 kt )
Marko Kestin esitys Henkilöstötuottavuus kuntaorganisaatiossa 14.11.2014.pdf (3552.2 kt )

Lisätietoja
Marko Kesti
Dosentti, HTT, DI
Tutkimusjohtaja, Henkilöstötuottavuus, Lapin Yliopisto
EVP, Mcompetence Oy, Tietokirjailija, 040 717 8006
marko.kesti@ulapland.fi, marko.kesti@mcompetence.com

Tutkimus
Marko Kestin väitöskirja: Hiljaiset signaalit menetelmä organisaatioiden henkilöstötuottavuuden kehittämiseen
Työsuojelurahaston stipendi 109406.