Tillbaka

Työelämän monikulttuurisuus

Työelämän monikulttuurisuus

13.12.2018 TSR-video

Suomalainen työelämä monikulttuuristuu nopeasti. Ammatillisen osaamisen lisäksi työntekijöiltä vaaditaan niin sanottua työpaikkaosaamista, jonka perustana ovat yhdessä sovitut pelisäännöt sekä vuorovaikutustaidot.

Työsuojelurahaston videolla Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen sekä StarFood Finland Oy:n turvallisuus- ja laatupäällikkö Minna Nurvo lähestyvät aihepiiriä paitsi tutkimuksen, myös työpaikkakokemuksen näkökulmasta.

Videon kesto 2:32

Lisätietoa tutkimushankkeesta 115179