Tillbaka

Työelämän tutkimukseen ja kehittämiseen 11 miljoonaa euroa

Työelämän tutkimukseen ja kehittämiseen 11 miljoonaa euroa

13.01.2015 Tiedote

Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa 11 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Rahasto vastaanotti 479 hakemusta, jotka ovat yhteensä 27,2 miljoonaa euroa ja rahoitti 234 hanketta 7,9 miljoonalla eurolla. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 3,1 miljoonaa euroa.

Edelliseen vuoteen 2013 verrattuna hakemusten määrä nousi 83:lla ja haettu summa 2,3 miljoonalla eurolla.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 220 000 euroa, myönnettiin Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Työaikojen muutosten ja kehittämisinterventioiden vaikutukset työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työuriin. Tutkimuksesta vastaa tutkimusprofessori Mikko Härmä. Hankkeen avulla edistetään osatyökykyisten ja ikääntyneiden työturvallisuutta, työhyvinvointia, työuria ja tuottavuutta jaksotyössä.

Aalto korkeakoulusäätiön tutkimus Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin käsittelee yritysten henkilöstövähennysten kohteille tarjottujen tukitoimien vaikutuksia. Rahasto myönsi hankkeelle 132 000 euron määrärahan ja tutkimuksesta vastaa professori Matti Vartiainen, Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitokselta.

Erikoistutkija Anne Puustisen tutkimusryhmän tavoitteena on nanomateriaalien ja niiden pintaominaisuuksien haitallisuuden määrittäminen proteiinimodifikaatioiden avulla. Työterveyslaitoksen hanke sai 140 000 euron tutkimusmäärärahan.

Lapin yliopiston Yliopistoviestintä 2.0 -kehittämishankkeessa on tarkoitus kehittää uusi malli rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvään viestintään Työsuojelurahaston 15 000 euron kehittämisavustuksella. Hankkeesta vastaa viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi. Ulkopuolisena asiantuntija toimii Kevi Consulting Oy. Kehittämishanke liittyy Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan paluumuuttoon korjattuihin tiloihin syksyllä 2015. Taiteiden tiedekunta muutti sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin vuonna 2011.

Mirella Miettinen sai väitöksen jälkeiseen itsenäiseen työskentelyyn henkilökohtaisen 31 000 euron stipendin. Hän tutkii, kuinka paljon ja millaisille nanohiukkasille altistutaan työpaikoilla Suomessa.

Kai Savolainen kirjoittaa yleistajuisen nanoteknologioita, teollisia nanomateriaaleja ja niiden turvallisuutta käsittelevän kirjan. Käsikirjoituksen tuottamiseen hän sai 15 000 euron henkilökohtaisen stipendin. 

Lisätietoja
toimitusjohtaja Kenneth Johansson, 09 6803 3310
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, 09 6803 3314, 040 548 8852

Tilasto: Saapuneet ja hyväksytyt hakemukset vuonna 2014.pdf (39.1 kt )
Vuoden 2014 rahoituspäätösluettelo: Hakija, paikkakunta, otsikko, hyväksytty summa.

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.