Tillbaka

Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja? - kohti laadukasta työelämää

Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja? - kohti laadukasta työelämää

20.03.2009 Tiedote

Työelämän tutkimuksessa on 2000-luvulla tapahtunut positiivinen käänne – samalla, kun työelämän vaatimukset ja uhat ovat lisääntyneet. Työn ja työelämän epäkohtien lisäksi huomiota on suunnattu siihen, mikä työntekijöitä kannattelee, motivoi ja tekee heidän työstään mielekkään myös silloin, kun ulkoinen toimintaympäristö ja työt ovat muutoksessa.

On huomattu, että työpaikkojen aineettomilla voimavaroilla ja henkilöstön kokemalla työn imulla – aidolla tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilalla työssä – voi olla merkittävä rooli yritysten ja muiden työorganisaatioiden menestykselle.

Työsuojelurahaston teetti selvityksen "Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja?  - kohti laadukasta työelämää", joka palvelee katsauksena positiivisen työn psykologian nykytilasta ja mahdollisuuksista kehittää suomalaista työelämää ja työpaikkoja entistä paremmiksi, laadukkaammiksi ja menestyvämmiksi myös tulevaisuudessa. Selvityksen laati VTT, sosiaalipsykologian dosentti Jari Hakanen,  Työterveyslaitoksen, Työyhteisöt ja -organisaatiot –osaamiskeskuksesta.

Selvitys