Tillbaka

Työnantaja, jos irtisanot, tee se fiksusti ja vastuullisesti

Työnantaja, jos irtisanot, tee se fiksusti ja vastuullisesti

29.01.2016 Tiedote

Suomessa ani harva työnantaja on oivaltanut, kuinka tärkeätä on tukea irtisanomiaan työntekijöitä, sanoo tutkijatohtori Anu Hakonen Aalto-yliopistosta.

Sitäkin paremmin hänen mukaansa työnantajista erottuvat ne, jotka ovat ymmärtäneet, miten suuri merkitys fiksulla ja vastuullisella irtisanottavista huolehtimisella on.

Hakonen perustaa näkemyksensä Aalto-yliopiston tutkimukseen Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin.

Tutkimus selvitti Nokian laajamittaista Bridge-ohjelmaa hyödyntäneiden irtisanottujen kokemuksia ja näkemyksiä sen vaikutuksista. Työsuojelurahasto tuki tutkimusta, jossa ensi kertaa tuotiin päivänvaloon irtisanottujen kokemia tukiohjelman hyötyjä.

Tuen tarkoitus on pehmentää työn menettämisen iskua ja suunnata irtisanottua löytämään osaamisia ja voimavaroja uudelleentyöllistymiseen.

- Usein henkilöstövähennyksillä ei saavuteta haluttuja hyötyjä esimerkiksi siksi, että irtisanomiset tärvelevät yrityksen ja organisaation mainetta. Muutamankin tylysti kohdellun työntekijän kommentti sosiaalisessa mediassa leviää nopeasti laajalle ja mustamaalaa työnantajaa, Hakonen sanoo.

Tuki rakentaa luottamusta

Lisäksi irtisanomiset heikentävät jäljelle jäävän henkilöstön luottamusta työnantajaan, heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan.

- Työnantajan olisi hyvä kyetä osoittamaan olevansa hyvä työnantaja, vaikka joutuukin irtisanomaan. Jäljelle jäävistä kannattaa pitää kiinni, myös osoittamalla, että irtisanottavista huolehditaan. Siten voidaan ylläpitää myös jäljelle jäävien sitoutumista työnantajaansa.

Hakosen mukaan tämä on tutkimusten mukaan erityisen tärkeätä korkeaa osaamista vaativilla työpaikoilla, joissa ei ole varaa menettää huolella rakennettua osaamispääomaa.

Tukimuodot voi karkeasti jakaa taloudelliseen tukeen, uudelleentyöllistymistä edistävään tietoja ja taitoja rakentavaan tukeen sekä sosiaaliseen ja psykologiseen tukeen.

- Tukeen kuluu kyllä rahaa, mutta esimerkiksi sosiaalisen ja psykologisen tuen järjestäminen ei vaadi suuria taloudellisia resursseja vaan lähinnä kekseliäisyyttä ja viitseliäisyyttä. Todennäköisesti aivan keskeisessä roolissa on esimiesten tapa kertoa ja puhua asioista niin irtisanottaville kuin jäljelle jääville. Valmius siihen on työpaikoilla pääsääntöisesti retuperällä, Hakonen sanoo.

Nokian Bridge-ohjelmasta oppia

Nokian Bridge-ohjelma on tiettävästi laajamittaisin irtisanottujen tukiohjelma, joka perustettiin kesällä 2011 pehmentämään maailmanlaajuisten irtisanomisten vaikutuksia.

Tuolloin Bridge-ohjelman projektijohtajana toiminut Pekka Pesonen Nokialta kertoo, että Suomessa ohjelmaan oli oikeutettu 5 000 työntekijää, maailmalla 18 000.

Tutkijat seurasivat tukiohjelmaan osallistuneita vuoden 2012 loppuun niin Suomessa kuin viidellä paikkakunnalla ulkomailla.
Pesosen mukaan Nokia halusi Bridge-ohjelmassaan ensinnäkin tukea työnsä menettäviä työntekijöitä ja myös paikkakuntia, joissa Nokialla on ollut keskeinen rooli.

Työntekijöille tarjottiin tietoa ja ohjausta uudelle polulle: löytämään uusi työpaikka, perustamaan yritys tai opiskelemaan.
Myös vertaistuki oli tärkeätä: muita tavattiin ja heidän kokemuksistaan ammennettiin yrityksen tarjoamissa tiloissa.
Pesosen mukaan noin 60 prosentilla työntekijöistä on ollut seuraava työpaikka, opiskelupaikka tai yrittäjyys tiedossa Nokia-suhteen päätyttyä. Uusia yrityksiä on syntynyt Suomeen 400 - niistä 40 prosenttia on informaatiotekniikan alalla.

Tuesta hyötyä irtisanotuille

Hakosen mukaan tutkimustulokset osoittavat, että Bridge-ohjelmalla oli myönteisiä vaikutuksia sitä hyödyntäneiden henkilöiden hyvinvointiin ja uudelleentyöllistymisen edellytyksiin.

Henkilöt kokivat oppineensa, miten töitä haetaan ja itsetuntonsa työnhakijana parantuneen. He kokivat myös saaneensa henkisiä voimavaroja työn menetyksestä toipumiseen. He pystyivät suuntaamaan ajatuksiaan ja toimintaansa uuteen suuntaan ja avautumaan uusille mahdollisuuksille.

Aalto-yliopiston kyselyyn vastanneista 67 prosenttia piti Nokiaa Bridge-ohjelman ansiosta oikeudenmukaisena ja vastuullisena työnantajana.

Vastanneista 80 prosenttia katsoi, että Nokia halusi kiillottaa mainettaan. Kuitenkin 68 prosenttia uskoi, että yritys halusi auttaa irtisanottuja uudelleentyöllistymisessä.

Lisätietoja 
Tutkimus: tutkijatohtori, FT Anu Hakonen, anu.hakonen@aalto.fi , 050 376 1083
Nokia-Bridge -ohjelma: projektipäällikkö Pekka Pesonen, pekka.pesonen@nokia.com , 0400 503 499
Viestintä: viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, viestinta@tsr.fi , 09 6803 3314, 040 548 8852

Aalto-Yliopisto
Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin
Työsuojelurahaston tutkimushanke 114103