Tillbaka

Työsuojelurahasto on mukana Lappeenranta-seminaarissa 18.–19.8.

Työsuojelurahasto on mukana Lappeenranta-seminaarissa 18.–19.8.

17.08.2016 Tiedote

Työsuojelurahasto osallistuu perinteiseen Lappeenranta-seminaariin 18.–19. elokuuta. Seminaarin teemana on Digisaatio – haaste kuntatyölle? 

Työsuojelurahastolla on ständi Lappeenrannan kaupungintalolla järjestettävässä seminaarissa. Ständillä voi keskustella Työsuojelurahaston toimitusjohtajan Kenneth Johanssonin ja tutkimusasiantuntijan Anne-Marie Kurkan kanssa muun muassa rahaston kehittämisavustuksista. Ständillä voi myös katsoa videoesityksiä Työsuojelurahaston rahoittamista hankkeista.

Lappeenranta-seminaari on tarkoitettu päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämisen ja yhteistoiminnan asiantuntijoille sekä henkilöstön edustajille. Seminaarin ohjelma syväluotaa digitalisaation vaikutuksia työhön ja työelämään. sallistujia on reilut 700 eri puolilta Suomea.

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma -työelämän kehittämisen erikoislehteä.