Tillbaka

Työsuojelurahasto tukee kahta ikääntyvien työntekijöiden tutkimusta 16 000 euron stipendeillä

Työsuojelurahasto tukee kahta ikääntyvien työntekijöiden tutkimusta 16 000 euron stipendeillä

07.11.2008 Tiedote

Työsuojelurahasto luovutti ensimmäiset ikääntymisen tutkimukseen suunnatut stipendit YTL, tutkija Sari Irnille ja KTT, dosentti Raili Moilaselle 7. marraskuuta. Stipendeillä tuetaan tutkimustyötä, jossa tuotetaan uutta työelämää hyödyttävää tietoa ikääntyvien työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnin lisäämisestä. Stipendit ovat arvoltaan 16 000 euroa.

Työsuojelurahaston stipendiä ikääntyvien työntekijöiden jaksamista edistävään tutkimukseen, tutkimuksen soveltamiseen tai tutkimustiedon välittämiseen haki yhteensä kahdeksan tutkijaa. Hakemuksista kaksi oli tänä vuonna ylitse muiden.

- Moilasen ja Irnin tutkimusten aihepiirit ovat hyvin kiinnostavia ja ajankohtaisia. Molemmat tutkimukset tarjoavat valmistuessaan työelämälle käytännönläheistä tietoa sekä työkaluja, jotka edistävät ikääntyvien työssä jatkamista ja työhyvinvointia, Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Peter Rehnström perusteli stipendien saajia.

Ikääntyvien työntekijöiden oma ääni kuuluviin

Jyväskylän yliopiston dosentti Raili Moilasen tutkimus tähtää yli 45-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentämisen edistämiseen. Yli 45-vuotiaat työntekijät saavat tutkimuksessa itse kertoa, millainen on heidän koettu työkykynsä sekä arvionsa siitä, mitä on hyvä työ ja hyvä työympäristö. Lisäksi ikääntyvät saavat arvioida, millaisia keinoja heidän työuransa ja jaksamisensa tukeen tarvitaan.

Moilasen tutkimus tuo uutta psykologista tietoa erityisesti siksi, että se toteutetaan aidoissa työympäristöissä ikääntyvän työntekijän tavoitteisiin ja tarpeisiin keskittyen. Tutkimuksen tuloksista on käytännön hyötyä työorganisaatioille niiden pohtiessa toimenpiteitä, joilla saada työntekijänsä motivoitumaan, viihtymään ja jatkamaan työssä aiempaa pidempään.

Tutkimuksen teon ohella Moilanen kiertää puhumassa sekä tukemassa yritysten ikääntyvien työntekijöiden työuria ja jaksamista.

Ikäistävien käytäntöjen etsimistä

Åbo Akademin tutkija Sari Irni etsii tutkimuksessaan ikäistäviä käytäntöjä työorganisaatioissa. Irnin väitöskirjan jatkotutkimus tarkastelee työelämää ja ikääntymistä yhteiskuntatieteellisestä ja sukupuoliteoreettisesta näkökulmasta.

Ikäistävien käytäntöjen käsitteellä Irni tutkii, mitä työpaikoilla tapahtuu silloin kun puhutaan iästä. Millaisia käytäntöjä ja merkityksenantoja pitävät sisällään ne tilanteet, joissa jonkun toimintaa selitetään iällä? Kun iän käsite ja merkitys erilaisessa toiminnassa ja organisaatioiden käytännöissä tulee määriteltyä uudelleen, se auttaa työelämän toimijoita välttämään liian helppoja ikään liittyviä tulkintoja sekä arvioimaan, milloin ikäselitykset peittävät työorganisaation muita epävirallisia käytäntöjä.

Ikästipendillä tuetaan uutta tutkimusta

Stipendit luovutettiin Sari Irnille ja Raili Moilaselle 7. marraskuuta Työsuojelurahaston, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran yhteisessä tilaisuudessa Finlandia-talossa Helsingissä. Samassa tilaisuudessa STM ja Sitra luovuttivat ensimmäisen kerran jaetun Suomen työelämäpalkinnon professori Juhani Ilmariselle, joka on tehnyt pitkäjänteisesti ikätutkimusta, jota myös Työsuojelurahasto on tukenut.

Työelämäpalkinto myönnetään toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyvien työssä jaksamista ja jatkamista, työllisyysedellytyksiä tai parantanut ikääntyvien työoloja. Työsuojelurahaston ikääntymisen ja työssä jaksamisen tutkimukseen suunnatulla stipendillä puolestaan tuetaan uutta tutkimusta, tutkimuksen soveltamista tai tutkimustiedon välittämistä.

Lisätietoja:
KTT, dosentti Raili Moilanen, Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta, (014) 2602 995, moilanen@econ.jyu.fi
YTL, tutkija Sari Irni, Åbo Akademi, (02) 2153 523, 050 5411 378, sari.irni@abo.fi

Työsuojelurahasto:
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, (09) 6803 3314, 040 548 8852, marja-leena.jylha@tsr.fi

Työsuojelurahasto tukee määrärahoin soveltavaa tutkimusta ja kehittämishankkeita, jotka parantavat työoloja, työterveyttä ja tuottavuutta. Se rahoittaa myös tutkimustuloksista tiedottamista ja uusien tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien ja –o hjelmien kehittämistä. Lisäksi rahasto myöntää henkilökohtaisia stipendejä.

Rahasto rahoittaa lain mukaan Työturvallisuuskeskusta.

Työsuojelurahasto on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio, joka saa varansa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta.  Työsuojelurahasto on rahoittanut työelämän tutkimusta vuodesta 1979 alkaen. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.