Tillbaka

Työsuojelurahastolla uusi määrärahojen hakujärjestelmä

Työsuojelurahastolla uusi määrärahojen hakujärjestelmä

13.12.2013 Tiedote

Työsuojelurahaston uusi määrärahojen hakujärjestelmä verkossa www.tsr.fi korvaa hakulomakkeet ja -ohjeet. Rahasto käsittelee vain uuden hakujärjestelmän kautta tulevat hakemukset. Kaikkien rahoitusmuotojen rahoitusehtoja on täsmennetty.

Työsuojelurahaston rahoitusmuodot ovat tutkimus- ja kehityshankkeet, kehittämisavustukset, tiedotus- ja koulutushankkeet sekä stipendit. Tiedotus- ja koulutushankkeet on jaettu uudessa järjestelmässä eri rahoitusmuotoihin: viestintätuote ja menetelmä, koulutus- ja oppimismenetelmä, konferenssi ja seminaari, tiedotuskampanja sekä hanketiedottaminen.

Kullakin rahoitusmuodolla on yksityiskohtaiset rahoitusehdot osoitteessa www.tsr.fi/hakeminen.

Tutkimus- ja kehitys sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 1. helmikuuta ja 1. syyskuuta. Stipendien hakuajat ovat 2. tammikuuta, 2. toukokuuta ja 2. lokakuuta mennessä. Hakemukset toimitetaan viimeistään kunkin hakukierroksen viimeisen vuorokauden aikana rahaston verkkosivujen kautta. Hanketiedottamisen ja kehittämisavustuksen määrärahoja voi hakea ilman hakuaikoja.

Lisätietoja
Työsuojelurahaston toimistosta 09 6803 3314 ja verkkosivuilta osoitteesta www.tsr.fi.


Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.