Tillbaka

Työsuojelurahaston selvityksiä 1:2008: Tuottavuuden kehittäminen Suomessa. Haasteet ja tutkimustarpeet.

Työsuojelurahaston selvityksiä 1:2008: Tuottavuuden kehittäminen Suomessa. Haasteet ja tutkimustarpeet.

03.10.2008 TSR-selvitys

Julkaisutiedot

10011 - Työsuojelurahaston selvitys

Nimike

Työsuojelurahaston selvityksiä 1:2008: Tuottavuuden kehittäminen Suomessa. Haasteet ja tutkimustarpeet.

Julkaisija

Työsuojelurahasto

Tekijä(t)

Jonna Käpylä, Aki Jääskeläinen, Sanna Kaisa Seppänen, Maiju Vuolle, Antti Lönnqvist

ISBN / ISSN

Tiivistelmä

Miten tuotavuutta voidaan kehittää Suomessa ja mitkä ovat sen tulevaisuuden haasteet? Miten tuottavuus on kehittynyt kansantaloudessamme, yksityisillä toimialoilla, palvelussa sekä julkisella sektorilla? 

Raportti perehdyttää lukijansa sekä kotimaiseen 
tuottavuustutkimukseen mm. väitöskirjoihin ja Työsuojelurahaston tuottavuushankkeisiin että tuottavuustutkimukseen kansainvälisesti. Lisäksi se tutustuttaa lukijansa kansallisen tuottavuusohjelman eri vaiheisiin. Haastattelujen avulla on selvitetty erityisesti sitä, miten tuottavuutta voitaisiin arvioida ja kehittää käytännössä, mitä keinoja tuottavuuden kehittämisessä voidaan käyttää ja mitkä ovat sen tulevaisuuden haasteet. 

Raportti paneutuu erityisesti siihen, miten tieto- ja viestintäteknologia vaikuttaa tuottavuuteen. Lisäksi kerrotaan, kuinka innovaatiojärjestelmät toimivat tuottavuuden ja talouskasvun lähteenä. Koska valtaosa työstä sisältää nykyisin paljon tietotyön piirteitä, tulisikin henkilöstö nähdä strategisena voimavarana tai kilpailutekijänä, jolla on keskeinen rooli tuottavuuden rakentamisessa.

Tiivistelmän laatija

toimittaja Leena Aho

Päiväys

3.10.2008