Tillbaka

Uusia jäseniä Työsuojelurahaston asiantuntijaryhmään

Uusia jäseniä Työsuojelurahaston asiantuntijaryhmään

10.02.2011 Tiedote

Työsuojelurahasto nimesi kuusi uutta jäsentä tieteelliseen asiantuntijaryhmään erovuoroisten tilalle. Uudet jäsenet ovat tekniikan tohtori, akatemiatutkija Mari Kira (Aalto-yliopisto) ja professorit Eero Lahelma (Hjelt-insituutti), Satu Lähteenmäki (Turun kauppakorkeakoulu), Vuokko Niiranen (Itä-Suomen yliopisto), Esa Poikela (Lapin yliopisto) ja Katariina Salmela-Aro (Helsingin yliopisto). Heidän toimikautensa on neljä vuotta, 2011-2014.

Tieteelliseen asiantuntijaryhmään kuuluu 12 jäsentä. Puolet jäsenistä vaihtuu kahden vuoden välein.

Muut jäsenet ovat professori Seppo Väyrynen (Oulun yliopisto), lääketieteen tohtori Maarit Gockel (Eläke-Tapiola), valtiotieteen tohtori Riitta Seppänen-Järvelä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), tekniikan tohtori Kari Häkkinen (IF Vahinkovakuutusyhtiö), professori Hannu Virokannas (Oulun yliopisto) ja lääkintöneuvos Asko Aalto (Sosiaali- ja terveysministeriö). Heidän nelivuotinen toimikautensa päättyy vuonna 2012.

Tieteellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii professori Seppo Väyrynen vuonna 2011-2012.

Työsuojelurahasto kutsuu tieteelliseen asiantuntijaryhmään neljäksi vuodeksi ulkopuolisia työelämätutkimuksen asiantuntijoita rahaston toimialaan kuuluvilta eri tieteen aloilta. Ryhmän tehtävänä on antaa laajoista ja monitieteellisistä tutkimus- ja kehityshakemuksista yleisarvio ja nimetä varsinaiset asiantuntijalausunnon antajat.

Rahaston hallitus tekee toimiston esityksestä rahoituspäätökset käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Esittelyjen pohjana ovat muun muassa ulkopuoliset asiantuntijalausunnot, joita rahasto pyytää noin neljä lausuntoa yhtä hakemusta kohden. Keskimäärin kolmannes hakemuksista saa myönteisen päätöksen.

Työsuojelurahasto on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio, joka saa varansa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta. Rahasto tukee määrärahoin soveltavaa tutkimusta ja kehittämishankkeita, jotka parantavat työoloja ja tuottavuutta. Se rahoittaa myös tutkimustuloksista tiedottamista ja uusien tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien ja -ohjelmien kehittämistä. Lisäksi rahasto myöntää henkilökohtaisia stipendejä. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja
Työsuojelurahaston tieteellinen asiantuntiryhmä
Työsuojelurahaston hallitus
Hyvä hallintotapa -ohje
toimitusjohtaja Kenneth Johansson, kenneth.johansson@tsr.fi, 09 6803 3310, 043 824 1431
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi , 09 6803 3314, 040 548 8852