Tillbaka

Uusia jäseniä Työsuojelurahaston asiantuntijaryhmään

Uusia jäseniä Työsuojelurahaston asiantuntijaryhmään

17.01.2013 Tiedote

Työsuojelurahasto nimesi kuusi uutta jäsentä tieteelliseen asiantuntijaryhmään erovuoroisten tilalle. Tieteelliseen asiantuntijaryhmään kuuluu 12 jäsentä. Jäsenistä puolet vaihtuu kahden vuoden välein.

Uudet jäsenet ovat tekniikan tohtori, professori Antti Lönnqvist, Tampereen teknillinen yliopisto; tekniikan tohtori, tutkimusprofessori Raija Koivisto, VTT; hallintotieteiden tohtori, dosentti Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto; lääketieteen tohtori, dosentti, ylilääkäri Anne Lamminpää, Pohjola Vakuutus Oy; filosofian tohtori, dosentti, neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, Sosiaali- ja terveysministeriö ja filosofian tohtori, professori Clas-Håkan Nygård, Tampereen yliopisto. Heidän toimikautensa on neljä vuotta, 2013-2016.

Muut jäsenet ovat tekniikan tohtori, akatemiatutkija Mari Kira, Aalto-yliopisto; valtiotieteiden tohtori, professori Eero Lahelma, Helsingin yliopisto, Hjelt-insituutti; hallintotieteiden tohtori, professori, kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki, Turun kauppakorkeakoulu; yhteiskuntatieteiden tohtori, professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto; filosofian tohtori, professori Esa Poikela, Lapin yliopisto ja psykologian tohtori, professori, tutkimusjohtaja Katariina Salmela-Aro Helsingin ja Jyväskylän yliopisto. Heidän nelivuotinen toimikautensa päättyy vuonna 2014.

Tieteellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii professori Vuokko Niiranen vuosina 2013-2014.

Työsuojelurahasto kutsuu tieteelliseen asiantuntijaryhmään ulkopuolisia työelämätutkimuksen asiantuntijoita rahaston toimialaan kuuluvilta tieteen aloilta. Ryhmän tehtävänä on arvioida laajat ja monitieteelliset tutkimus- ja kehityssuunnitelmat ja ehdottaa asiantuntijalausunnon antajia.

Lisätietoja:
Työsuojelurahaston tieteellinen asiantuntiryhmä > www.tsr.fi/asiantuntijat
Työsuojelurahaston hallitus > www.tsr.fi/hallitus
Hyvä hallintotapa > www.tsr.fi/hyva-hallintotapa
toimitusjohtaja Kenneth Johansson, kenneth.johansson@tsr.fi , 09 6803 3310, 043 824 1431
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi , 09 6803 3314, 040 548 8852


Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.