Tillbaka

Vertaisten kesken

Vertaisten kesken

04.06.2010 TSR-video

Vertaisryhmämentoroinnin tavoitteena on osaamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen opetusalalla. Vertaisryhmissä etsitään yhdessä ratkaisuja työssä koettuihin haasteisiin ja opitaan samalla uutta; jakamalla kokemuksia ja hyviä käytänteitä.

- Ja jakamalla myös arkityössä kohdattuja ongelmia, sanoo Verme-hankkeen johtaja, dosentti Hannu L T Heikkinen, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Vertaisryhmämentorointi (eli Verme) on suunnattu erityisesti uusille opettajille, mutta yhtä lailla uudessa tilanteessa tai uudessa työyhteisössä aloittaville muille opetusalan työntekijöille, kuten rehtoreille ja koulunkäyntiavustajille. Menetelmä on sovellettavissa muillakin toimialoilla ja muualla maailmassa vastaavaa menetelmää on käytetty mm. hoitoalalla.

- Verme on askel perinteisestä kahdenvälisestä mentoroinnista kohti saman ammattialan osaajien yhteistyötä, Hannu Heikkinen kuvaa.

Vermeä on kehitetty Työsuojelurahaston rahoituksella Jyväskylässä, Kokkolassa, Oulussa, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Tähänastiset kokemukset ovat kannustavia ja myönteisiä. Malli onkin leviämässä jatkossa koko maahan opettajankoulutuslaitosten ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen kautta Osaava Verme -hankkeen myötä.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Vertaisten kesken Hannu Heikkinen avaa vertaisryhmämentoroinnin taustoja, pohtii oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä sekä kuvailee Vermen käytäntöjä ja tavoitteita. Aihetta laajentaa radio-ohjelma Vahvaksi yhdessä, jossa Hannu Heikkisen lisäksi on mukana kaksi vuotta Verme-ryhmässä toiminut nuori käsityönopettaja Katariina Kinnunen.

Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 
Kuuntel-linkki käynnistää multimediaohjelman Vertaisten kesken.
Kesto: 16.30.

käynnistää radio-ohjelman Vahvaksi yhdessä.
Kesto: 28.15.


Lisätietoja
dosentti Hannu L.T. Heikkinen, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi, 050 342 1346

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos:
Vertaisryhmämentorointi opettajan tukena
 
Lehtiartikkeli
Opettaja-lehden 30.4.2010 artikkeli " Samassa sopassa ollaan "