Tillbaka

Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä –kirja ilmestynyt

Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä –kirja ilmestynyt

07.05.2013 Tiedote

Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä -kirja tarjoaa esimiehelle uudenlaisia malleja ja välineitä muutoksen hallintaan ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Työn kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen eivät ole erillisiä toimintoja, vaan samojen kehittämisponnistusten tulosta. Kun työhyvinvointia edistetään työtä yhteisesti kehittämällä, tulee työyhteisöstä esimiehen rinnalle työn muutoksen tekijä ja oman työhyvinvointinsa aktiivinen kehittäjä.

Kirjan tarjoamat välineet auttavat löytämään vastauksia erityisesti kysymyksiin:  Miten organisaatioissa käynnissä olevia muutosprosesseja voi ymmärtää paremmin? Miten työhyvinvointi ja työn kehittäminen liittyvät toisiinsa ja miten esimies voi kehittää työtä yhdessä työyhteisönsä kanssa?

Vaikka kirja on suunnattu esimiehille, tuo se ideoita ja työvälineitä myös muille työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin toimijoille, kuten henkilöstön kehittäjille, työsuojelulle ja työterveyshuollolle.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee sitä, miten nykyistä työelämän muutosta voisi paremmin ymmärtää ja hallita ja minkälaisena johtaminen tulisi nähdä 2000-luvun työssä.

Kirjan toisessa osassa esitellään kolme erilaista tapaa jäsentää työhyvinvointia ja sen ongelmia sekä kuvataan, miten erilaiset näkökulmat työhyvinvointiin myös tuottavat erilaisia ratkaisuja. Tässä osassa esitellään kehittämistoimia suuntaavia malleja, joilla päästään kiinni työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen työhyvinvoinnin lähteinä.

Kolmannessa osassa esitellään konkreettisia kehittämisvälineitä ja -työtapoja sekä kuvataan esimerkkien avulla, miten esimies voi yhdessä työyhteisönsä kanssa jäsentää organisaation kehitystä, päivittäisten työprosessien pulmia ja työhyvinvoinnin kysymyksiä saman kokonaisuuden osana.

 

Kirja
Marika Schaupp. Annarita Koli. Anna-Leena Kurki. Arja Ala-Laurinaho:
Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä

Myynti
Työterveyslaitos
www.ttl.fi/verkkokauppa

 

Työsuojelurahaston tiedotushanke 110164.