Hanketiedottaminen

Työsuojelurahasto rahoittaa rahaston toimialueella olevan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä käyttäjille.

Hanketiedottamisen tavoitteena on viestiä tutkimustuloksista siten, että ne  edistävät tulosten hyödynnettävyyttä ja leviämistä laajasti Suomen työelämään.

Työsuojelurahasto tukee rahoittamiensa tai muiden tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksista tiedottamista siltä osin kuin ne ylittävät hakijan normaalin tiedotuksen ja perustellusti tutkimussuunnitelmassa olleen viestintäsuunnitelman.

Hanketiedottamisessa on hyödynnettävä useampia eri tai saman tieteenalan tutkimusten tuloksia sekä kokemuksia.

Rahasto rahoittaa hanketiedottamista tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisena erillisellä määrärahalla.

Hanketiedottamisella pitää olla uutuusarvoa ja sen pitää olla innovatiivinen.

Hakija voi aloittaa hankkeen omalla riskillään sen jälkeen kun hakemus on jätetty. 

Mikäli hanke on jatkoa aikaisempaan hankkeeseen, on aiempi hanke oltava loppuunraportoitu.

Ennen hakemuksen täyttämistä voit tutustua hanketiedottamisen hakemuksessa oleviin kysymyksiin liitteenä olevan pdf-mallikappaleen avulla.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin ja tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Paljonko voi hakea?

Kustannuksiin voivat sisältyä muun muassa hanketta varten palkattujen kuten viestintäammattilaisten palkka- ja henkilösivukuluja, ulkopuolisia ostettuja palveluja kuten materiaalin tuottamiseen liittyviä kustannuksia sekä viestintä- ja markkinointikuluja siltä osin kun ne ylittävät hakijan normaalin viestinnän.

Työsuojelurahasto ei pääsääntöisesti rahoita taitto-, paino- eikä internet-sivujen tekemiseen liittyviä kuluja.

Työsuojelurahasto ei myönnä 100 prosenttisesti rahoitusta kulujen kattamiseen.

Liitteet

Suunnitelmat on jäsennettävä sellaisiksi, että ne mahdollistavat hakemuksen arvioinnin annettujen tietojen pohjalta. 

Hakemuksessa on oltava seuraavat suunnitelmat: 

  • työsuunnitelma
  • toteuttajan ansioluettelo, josta ilmenee hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset ansiot
  • lähdeluettelo niistä tutkimuksista, joita hanketiedottaminen koskee ja
  • viestintä- ja markkinointisuunnitelma.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet


Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä. 

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.