Koulutus- tai oppimismenetelmä

Koulutus- ja oppimismenetelmähankkeella rahasto rahoittaa uusien, innovatiivisten, tutkimustietoon perustuvien  koulutus- ja oppimismenetelmien luomista, joiden tavoitteena on antaa uusia työkaluja työelämän ja työsuojelun asiantuntijoille.

Rahasto ei pääsääntöisesti rahoita taitto- ja painokuluja, internet-sivujen tekemistä tai tiedon siirtämistä verkkoon eikä koulutuksien tai valmennusten toteuttamiseen liittyviä kuluja.

Rahasto rahoittaa hankkeita tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisina.

Rahasto ei rahoita sellaisia hankkeita, jotka kuuluvat hakijan normaaliin toimintaan tai henkilöstökoulutukseen.

Hankkeelle on eduksi, mikäli siinä hyödynnetään Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tai muiden työelämän tutkimusten tuloksia.

Hakija voi aloittaa hankkeen omalla riskillään sen jälkeen kun hakemus on jätetty.

Ennen hakemuksen täyttämistä voit tutustua koulutus- ja oppimismenetelmähakemuksessa oleviin kysymyksiin liitteenä olevan pdf-mallikappaleen avulla.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin ja tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Paljonko voi hakea?

Tuki kohdentuu pääsääntöisesti koulutus- tai oppimismenetelmän rakenteen ja sisällön tuottamiseen sekä viestintä- ja markkinointikuluihin.

Rahasto ei pääsääntöisesti rahoita käännöstöitä, taitto- ja painokuluja, internet-sivujen tekemistä tai tiedon siirtämistä verkkoon eikä  koulutuksen tai valmennuksen toteuttamiseen liittyviä kuluja. 

Työsuojelurahasto ei myönnä 100 prosenttisesti rahoitusta kulujen kattamiseen.

Rahastolta haettaviin kustannuksiin voivat sisältyä muun muassa ulkopuolisten palveluiden kustannuksia kuten ulkopuolisen asiantuntijan palkkakuluja sekä viestintä- ja/tai markkinointikuluja siltä osin kun ne ylittävät hakijan normaalin toiminnan.

Mikäli tuotoksena on tuote, joka kuuluu hakijan omaan liiketoimintaan, hakijan oman panostuksen on oltava merkittävä. Omavastuuosuudeksi voidaan laskea hakijan kiinteitä palkkakuluja.

Tuotteiden hinnoittelussa hakija huomioi mahdollisen Työsuojelurahaston tuen myyntihintaa alentavana. Hakija ilmoittaa hakemuksessa arvioidut myyntituotot/osallistumismaksun, jotka otetaan huomioon määrärahan tasossa.

Liitteet

Suunnitelmat on jäsennettävä sellaisiksi, että ne mahdollistavat hakemuksen arvioinnin annettujen tietojen pohjalta.

Hakemuksessa on oltava yksityiskohtainen sisältö-, kohderyhmä- ja viestintäsuunnitelma sekä työsuunnitelma, josta käy ilmi hankkeen tausta, tavoitteet, työn eteneminen ja valmistuminen.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muun kielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.