113343 Loppuunsaattamisstipendi

Työntekijän kylmänsuojavaatetuksen materiaalien ja niiden yhdistelmien vaatetusfysiologiset ominaisuudet sekä merkitys lämpömukavuuteen, selviytymiseen ja suoriutumiseen kylmässä -väitöskirjatyö

Työntekijän kylmänsuojavaatetuksen materiaalien ja niiden yhdistelmien vaatetusfysiologiset ominaisuudet sekä merkitys lämpömukavuuteen, selviytymiseen ja suoriutumiseen kylmässä -väitöskirjatyö.

1.12.2013

Suomessa työssään kylmyydelle altistuu 360 000 henkilöä joko ulkona tai kylmissä sisätiloissa. Suojavaatetus toimii ihmisen ja ympäristön välisenä rajapintana, jolloin kylmässä vaatetuksen lämmöneristävyyden, tuulelta ja kosteudelta suojaavuuden on oltava riittävä ja työn kuormittavuuden mukainen. Lämmöneristävyyteen vaikuttaa eri vaatekerroksissa käytetyt materiaalit, vaatteiden koko, kehon liike, hikoilu ja ympäristön olot, kuten lämpötila, tuuli ja kosteus.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on lisätä kylmäosaamista monitieteellisin keinoin. Tavoitteena on määrittää optimaalisen kylmänsuojavaatetuksen ominaisuudet ja selventää niiden merkitystä käyttäjän lämpömukavuuteen, tehtävistä suoriutumiseen ja selviytymiseen kylmässä sekä tuottaa konkreettinen työkalu kylmänsuojavaatetuksen suunnitteluun, kehitykseen ja sen arviointiin. Väitöskirjatutkimus koostuu yhteenveto-osasta ja viidestä vertaisarvioidusta artikkelista.

Tutkimusmenetelminä on käytetty sekä laboratorio- että kenttäoloissa tehtyjä vaatetusfysiologisia mittauksia vaatetuksen ominaisuuksien määrittämiseksi. Eri vaatetuskokonaisuuksien kylmänsuojausominaisuudet on selvitetty lämpönuken avulla kylmässä eri tuuli- ja kosteusoloissa. Tutkimuksessa hyödynnetään mallinnusmenetelmiä, joiden avulla pystytään arvioimaan ja vertaamaan kylmänsuojauksen tarvetta niin mitatuin kuin laskennallisin perustein.

Väitöskirjatutkimuksen oletetaan valmistuvan alkuvuoden 2015 aikana, mikäli osatutkimukset julkaistaan suunnitellusti.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kirsi Jussila

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Kylmässä tarvitaan kunnon vaatetus

13.4.2016

Kylmäsuojavaatetusta pitää kehittää edelleen, sillä kylmässä tehdään työtä vastakin. Tutkija Kirsi Jussilan väitöstutkimus toi uutta tietoa eri tekijöiden, kuten hikoilun, liikkeen, kehon asennon, tuulen ja sen suunnan, sekä ulkopuolisen kosteuden, vaikutuksista kylmänsuojavaatetuksen ominaisuuksiin.

Suomessa kylmyydelle altistuu töissä 360 000 henkilöä joko ulkona tai kylmissä sisätiloissa. Suojavaatetus toimii ihmisen ja ympäristön välisenä rajapintana. Kylmässä vaatetuksen lämmöneristävyyden, tuulelta ja kosteudelta suojaavuuden on oltava riittävä ja työn kuormittavuuden mukainen.

Kylmässä tehtävää työtä ei kokonaan pystytä poistamaan, koska esimerkiksi pelastus- ja huoltotehtäviä vaativat akuutit poikkeustilanteet tapahtuvat usein äärioloissa, kuten kylmässä, voimakkaassa tuulessa tai myrskyssä.

Tutkija Kirsi Jussilan väitöstyössä arvioidaan kylmänsuojavaatetuksen merkitystä työntekijän kokemuksiin, kuten lämpötuntemuksiin, tehtävistä suoriutumiseen, sekä lämpövasteisiin, kuten iho- ja syvälämpötiloihin. Tieto mahdollistaa konkreettisen työkalun luomisen kylmänsuojavaatetuksen suunnitteluun, kehitykseen ja sen arviointiin. Tietoa voidaan myös soveltaa kylmätyöskentelyn koulutukseen työsuojelun välineeksi työturvallisuuden, -viihtyvyyden ja –hyvinvoinnin edistämiseksi.

...

Toimittaja
Terhi Friman

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Työntekijän kylmänsuojavaatetuksen materiaalien ja niiden yhdistelmien vaatetusfysiologiset ominaisuudet sekä merkitys lämpömukavuuteen, selviytymiseen ja suoriutumiseen kylmässä -väitöskirjatyö

Väitöskirja pohjautui viiteen (5) artikkeliin, joista kaksi, artikkelit II ja IV, on työstetty loppuun TSR:n stipendirahoituksen tuella

I. Jussila, K., Anttonen, H. & Ketola, R. 2009. Functional underwear for military use in cold climate. Proceedings of NATO HFM -168 Symposium on "Soldier in cold environment", The National Defence University, MPKK Santahamina, Helsinki, Finland, 20-22 April.

II. Jussila, K., Kekäläinen, M., Simonen, L. & Mäkinen, H. Determining the optimum size combination of three-layered cold protective clothing in varying wind conditions and walking speeds - Thermal manikin and 3D body scanner study. (Submitted 31st March 2014 to Journal of Fashion Technology and Textile Engineering, under revision October 2014)

...

Hanketiedot

  • Hakija Jussila Kirsi
  • Toteuttaja Jussila Kirsi
  • Lisätietoja Kirsi Jussila kirsi.jussila@ttl.fi
  • Toteutusaika 1.1.2014 - 31.20.2014
  • Arvioitu valmistumisaika 31.10.2014
  • Työsuojelurahaston päätös 29.10.2013 7 000 euroa
  • Kokonaiskustannukset 9 000 euroa
  • Tulokset valmistuneet 23.9.2016

Aiheluokitus