Stipendihaku

Tavoitteena on edistää uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista. Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään ansiomenetyksen korvaamiseen (post doceissa, muu stipendeissä ja matkastipendeissä myös kulukorvauksiin).

Työsuojelurahastolla on neljä stipendirahoitusmuotoa:

  • matkastipendi
  • väitöskirjastipendi
  • post doc -stipendit
  • muu stipendit

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Matkastipendejä rahasto myöntää tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Väitöskirjastipendi tarjoaa taloudellisen tuen 6-12 kuukauden täysipäiväiseen työskentelyyn väitöskirjan viimeisessä vaiheessa. Stipendikausi päättyy, kun työ on hyväksytty viralliseen esitarkastukseen.
 

Post doc -stipendi on tarkoitettu itsenäiseen väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön tai väitöskirjan jälkeiseen ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja opintoihin.

Muu stipendi on tarkoitettu muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen: kirjoitustyö julkaisua varten tai muu tutkimus- ja kehitystoiminta.

Hakijalta vaaditaan yhdistettyä ansio- ja julkaisuluetteloa, jonka pituus on enintään 2 sivua.

Ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä tutustu Työsuojelurahaston yleisiin sopimusehtoihin ja stipendirahoituksen yleisohjeisiin.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.

Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

  • 15.1. klo 16.00 mennessä
  • 15.5. klo 16.00 mennessä
  • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.