Talouden raportointi


Hyvä hankkeen vastuuhenkilö,

tämän sivun kautta pääset päivittämään hankkeen talousarviota ja tekemään talouden loppuraportoinnin.  

Kirjaudu hankenumerolla ja hankeavaimella linkistä Talouden raportointi (oikealla ylhäällä oleva painike).  

Hankkeen taloutta raportoidaan seuraavissa rahoitusmuodoissa: tutkimus-, tuotteistus- ja kehittämisavustushankkeet, tiedotus- ja koulutushankkeet, hanketiedottaminen, matkastipendit. Myös Post doc- ja muu stipendien 116-alkuiset ja siitä eteenpäin olevat hankkeet raportoivat taloutta oikealla ylhäällä olevan painikkeen kautta.

Väitöskirja-, tutkija- ja loppuunsaattamisstipendeissä hankkeen talous selvitetään hankeyhteenvedossa.

Jos et voi täyttää talouden raportointia hanketunnuksillasi, ota yhteyttä Työsuojelurahaston toimistoon, (09) 6803 3311, info@tsr.fi

Jos hankenumerosi on 108-115 -alkuinen käytä pdf- ja word -lomakkeita. Lähetä lomakkeet sähköpostitse tai postitse, info@tsr.fi tai Työsuojelurahasto, Annankatu 34-36B, 00100 Helsinki.

Pdf- ja word-lomakkeet löytyvät tästä linkistä.