Tiedotuskampanja

Työsuojelurahasto rahoittaa innovatiivisia ja uutuusarvoa omaavia tiedotuskampanjoita, joilla levitetään rahaston rahoittamien tai muiden työelämätutkimusten tuloksia. Kampanjalla on oltava laaja vaikutus suomalaiseen työelämään. Rahoitettavien tiedotuskampanjoiden aiheet on kuuluttava rahaston toimialueelle.

Työsuojelurahasto rahoittaa tiedotuskampanjoita tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisina.

Tiedotuskampanjalle on eduksi, että hakija sekä muut rahoittajat ja toimijat ovat sitoutuneet hankkeeseen sekä henkisesti että taloudellisesti.

Rahoitettava tiedotuskampanja käsittelee laajasti työympäristöä, työoloja, työelämän suhteita tai toiminnan tuottavuutta. 

Ennen hakemuksen täyttämistä voit ladata tiedotuskampanjan hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla olevaan ohjeeseen ja tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Paljonko voi hakea?

Rahoitus kohdistuu materiaalin tuottamiseen ja ostettuihin palveluihin.

Työsuojelurahasto ei pääsääntöisesti rahoita käännöstöitä, taitto-, paino- eikä internet-sivujen ja videoiden tekniseen tekemiseen liittyviä kuluja.

Hakijalta edellytetään muuta ulkopuolista tai omaa taloudellista panostusta. Työsuojelurahasto ei myönnä 100 prosenttisesti rahoitusta kulujen kattamiseen. Työsuojelurahasto ei rahoita laitehankintoja. Rahoitukseen liittyvistä rajoituksista on kerrottu tarkemmin tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeet-sivustolla.

Lisää liitteisiin tarjoukset ostopalveluista sekä muut täydentävät tiedot, kuten kuvat ja taulukot, joihin on viitattu hakukentissä.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet


Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä. 

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.