Tuotteistushanke

Rahoitusmuoto, jolla tuotetaan olemassa olevasta tutkimus- ja kokemustiedosta uusi, innovatiivinen asiantuntijapalvelu tai toimintatapa. Tuotettavassa konseptissa korostuvat moniammatillisuus ja tutkimustiedon hyödynnettävyys suomalaisessa työelämässä.

Hankkeessa luodaan edellytyksiä käytännössä sovellettaville kehittämishankkeille ja prosesseille, joita on mahdollista pilotoida työpaikoilla rahaston kehittämisavustuksella.

Konseptin kehittelyssä on oltava mukana myös loppukäyttäjä, jonka näkökulma on oltava vahvasti mukana.

Hakijalta edellytetään muuta ulkopuolista tai omaa taloudellista panostusta.

Kehitettävällä konsepteilla on oltava selkeä tavoite sellaisen toimintatavan kehittämiseksi, jonka avulla voidaan parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta, työterveyttä, tuottavuutta ja työelämän suhteita. Hankkeet edistävät tapaturmavakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etua.

Mikäli hanke on jatkoa aikaisempaan hankkeeseen, on aiempi hanke oltava loppuun raportoitu.

Työsuojelurahasto edellyttää, että tuotteistushankkeen taustalla on vähintään yksi rahaston rahoittama kehittämisavustushanke.

Rahasto edellyttää yhteydenottoa ennen tuotteistushakemuksen tekemistä puhelimitse 09 6803 3311.

Hankeidean tiivistelmä tuotteistusmäärärahaan

Tiivistä hankeideasi tutkimustaustasta toteutukseen ja budjettiin oheiselle yhden sivun lomakkeelle. Lähetä täytetty lomake PDF-tiedostona Työsuojelurahaston yhteyshenkilöllesi ja/tai osoitteeseen info@tsr.fi

Muistathan tallentaa pdf-tiedoston ensin tyhjänä omalle koneelle, jotta voit palauttaa sen täytettynä.

Ennen hakemuksen tekemistä voit ladata tuotteistuksen hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla oleviin videoon ja esitteeseen sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden  yleisohjeisiin ennen hakemuksen tekemistä.

 

Hakuajat

Tutkimushakemukset

Uudessa hakujärjestelmässä tutkimushakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.  

Tutkimushakemusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. klo 16.00 mennessä.

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.

Tuotteistushakemukset

Ilman hakuaikoja.

Kehittämisavustukset

Ilman hakuaikoja.

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.