Vad finansierar fonden?

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Anslag beviljas till forsknings- och utvecklingsprojekt som berör arbetslivet, arbetsmiljön och arbetsmetoderna samt till omfattande forskningsprogram. Ansökningstiderna är två per år: den första utgår den 15 februari och den andra den 15 september.

Utbildnings- och informationsprojekt

Anslag beviljas till publicering och distribution av information om arbetslivet.

Ansökningstiderna är två per år: den första utgår den 15. februari och den andra den 15. september.

Utvecklingsbidrag

Anslag beviljas till praktisk tillämpning av sådana forskningsresultat som hör till Arbetarskyddsfondens verksamhetsområde i sökandens eget arbetskollektiv. Den som tillämpar forskningsresultaten kan inte vara medlem i detta arbetskollektiv. Anslagsbeloppet är hälften av denna persons rese- och arvodeskostnader.

Ansökningarna bör lämnas in innan projektet inleds, och de behandlas omedelbart.

Stipendier

Arbetarskyddsfonden beviljar stipendier till finansiering av individuellt forsknings- och utvecklingsarbete, till påbyggnads- och fortsättningsutbildning samt till internationella seminarier, konferenser eller liknande som berör arbetslivet.

Ansökningstiderna är tre per år: den första utgår den 2 januari, den andra den 2 maj och den tredje den 2 oktober.