Loppuraportin muoto- ja sisältöohje

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö

Loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, joka auttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä.

Hakija vastaa, että loppuraportti on laadukas julkaisu.  Painetut versiot menevät kirjastojakeluun. Lisäksi tarvitsemme julkaisusta pdf-tiedoston rahaston nettisivuille. Julkaisun on oltava hakijan ja rahaston välisten sopimusehtojen mukaisesti toteutettu sekä julkisesti saatavilla.

Työsuojelurahasto ei hyväksy loppuraportiksi kopionippua, kierresidottuja monisteita, pamflettityyppisiä mielipidekirjoituksia eikä lehtiartikkeleita.

Raporteista ja julkaisuista on käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo. Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.  

Katso tarkemmin loppuraportin muoto- ja sisältövaatimukset rahoitusmuodoittain vasemmasta palstasta.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.