Projektresultaten och sekretessen

Sökanden har uphovsmannarätt över projektresultaten. När projektresultat publiceras bör man där ange att projektet har förverkligats med stöd av Arbetarskyddsfonden.

Om det till projektet hänför sig sekretessplikt som grundar sig på patent eller andra orsaker, bör en särskild överenskommelse om den träffas med Arbetarskyddsfonden.

Utforskad information

Av varje forskningsprojekt utarbetas ett meddelande, som innehåller central information om de uppnådda resultaten. Arbetarskyddsfonden upprätthåller på finska en databas och på engelska Database of Research and Development Projects, som innehåller sammanfattningar och resuméer av projekten.