Työsuojelurahaston internetsivujen tekijänoikeudet

Lähteen mainiten sivujen aineiston asiallinen, hyvän käytännön ja tekijänoikeuslain mukainen käyttö on sallittua, jopa suotavaa. Pidätämme sivuillamme kuitenkin kaikki oikeudet. 

Sivujamme ei voi esittää toisten sivujen kehysten sisällä. 

Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden tulokset ovat julkisia. Tavoitteena on, että syntynyt tieteellinen tai käytännön tieto hyödyttävät Suomen työelämää mahdollisimman hyvin ja laajasti. 

Tulosten julkistamisesta, tekijänoikeuksista ja teollisoikeuksista sekä liike- ja ammattisalaisuuksista on maininnat yleisissä sopimusehdoissa. 

Tiedottaminen tai muu hyödyntäminen johtuu toteutetun hankkeen luonteesta ja siinä syntyneestä tiedosta. Uusi tieto syntyy tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Hankkeiden tutkijat tuntevat parhaiten uuden tiedon sisällön. Ensisijainen tiedotusvastuu on hakijalla. Rahasto tukee hankkeista tiedottamista omilla viestintätoimillaan. 

Kuvien käyttö

Valokuvien tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla ja käyttöoikeudet valokuvaajalla tai Työsuojelurahastolla.

TSR-videot

TSR-videoiden tekijänoikeudet ovat videoiden tuottajilla ja käyttöoikeudet Työsuojelurahastolla. 

Ohjelmia ei voi esittää toisten sivujen kehysten sisällä ilman lupaa.

TSR-videoiden ohjelmien linkitys on muiden sivuille on suotavaa ja luvanvaraista lähteen mainiten.

Tunnuksen ja logon käyttö 

Työsuojelurahasto edellyttää, että rahaston rahoittamat hankkeet käyttävät rahaston logoa tai tunnusta hankkeiden tiedotuksessa. Mainonnassa ja muussa viestinnässä tunnuksen käyttö on luvanvaraista. 

Tietokannat

Lähteen mainiten tietokantojen sisällön asiallinen, hyvän käytännön ja tekijänoikeuslain mukainen käyttö on sallittua.

Tutkimuksen rahoittajana hyödynnämme hankkeiden tuloksia julkaisemalla näillä sivuillamme valmistuneista hankkeista free-toimittajien tekemiä tiedotteita ja hakijan tuottamat loppuraportit. 

Meneillään olevista hankkeista julkaisemme luettelon sekä hankkeen vastuuhenkilöiden kirjoittamat kuvaukset  Meneillään olevien hankkeiden sisällöstä lisätietoja antaa hankkeen vastuuhenkilö. 

Tiedotteet 

Rahaston tiedotteet ovat käytettävissä hyvän journalisten tavan mukaisesti lähteen mainiten. 

Vahingot 

Työsuojelurahasto ei vastaa Internet-sivuillaan olevan tiedon käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

Sivujen vastaava toimittaja 
viestintäasiantuntija Päivi-Maria Isokääntä, puh. 09 6803 3318