Uusimmat Työsuojelurahaston videot

Alla uusimmat videot, jotka pohjautuvat Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin.

Kaikki tuotetut videot ja ohjelmat ovat tallennearkistossa ja ne ovat vapaasti kuunneltavissa ja hyödynnettävissä.

Videot löytyvät myös Työsuojelurahaston Youtube-kanavalta.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen 5.9.2019 tallenne julkaistu netissä

  09.09.2019

  Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 5.9.2019 keskusteltiin siitä, miten luonnossa liikkuminen ja luontokuvien katsominen vaikuttavat ihmisten työhyvinvointiin.

 • Luonto ja työ

  05.09.2019

  Luonnossa liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin välillä on tutkitusti selkeä yhteys. Jyväskylän yliopiston tutkija Katriina Hyvönen selvitti Työsuojelurahaston tukemana ryhmämuotoisen luontokokemuksen ja työssä jaksamisen yhteyttä. Videolla hän kertoo, kuinka säännöllinen luonnossa liikkuminen vaikuttaa esimerkiksi työssä jaksamiseen ja työn imuun. Erityisesti kaupunkiympäristössä työskentelevien luontoyhteyden ylläpidolle saattaa kuitenkin olla lukuisia esteitä. Siksi Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen on ensimmäistä kertaa Suomessa tutkinut virtuaaliluontoympäristön vaikutusta työstressistä palautumiseen.

  Kesto 2:54

 • Tutkimus tutuksi -juhlatapaamisen 9.5.2019 tallenne julkaistu netissä

  13.05.2019

  Työsuojelurahasto palkitsi 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi tunnustusstipendillä kolme ajankohtaista hanketta Tutkimus tutuksi -juhlatapaamisessa 9.5.2019. Tunnustuksen saajat olivat Jyväskylän yliopiston tutkimushanke Ikääntyneiden työurat – työssä jatkaminen ja eläkkeellä työskentely (JATKIS), Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä ja Tessa Horilan väitöstutkimus Vuorovaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tiimeissä.

 • Esittelyssä Työsuojelurahasto

  09.05.2019

  Työsuojelurahasto tukee työelämän tutkimusta ja kehittämistä rahoittamalla hankkeita, joiden tavoitteena on työturvallisuuden, työterveyden, tuottavuuden ja työelämän suhteiden parantaminen. Videolla Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson kertoo muun muassa siitä, millainen on hyvä hakemus.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen 21.3.2019 tallenne julkaistu netissä

  22.03.2019

  Työpaikoilla monet ihmiset joutuvat kokemaan tai ainakin todistamaan vihapuhetta ja epäasiallista käytöstä. Epäasiallisen käytöksen kohteeksi voi joutua niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaan, median tai muiden sidosryhmien toimesta. Miten vihapuhetta ja epäasiallista käytöstä voidaan ehkäistä työpaikoilla ja miten sen kohteeksi joutunutta työntekijää voidaan tukea? Mitkä ovat ne keinot, joilla ongelmaan voidaan tarttua? Muun muassa näistä asioista puhuttiin Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa torstaina 21.3.2019.

 • Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

  21.03.2019

  Epäasiallinen kohtelu työssä aiheuttaa kokijalleen monenlaisia oireita. KTT ja viestinnän tutkija Annamari Huovinen Osuuskunta Mediakollektiivista ja johtava konsultti Susanna Kalavainen Työterveyslaitokselta muistuttavat, ettei tällaista kohtelua tarvitse työyhteisössä hyväksyä.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen 31.1.2019 tallenne julkaistu netissä

  08.02.2019

  Työsuojelurahaston rahoittamissa hankkeissa on kehitetty keinoja, joilla voidaan ehkäistä kehon fyysistä tai henkistä sairastumista ja hallita kipua.  Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 31.1.2019 paneuduttiin esitysten ja paneelikeskustelen kautta keinoihin, joilla voidaan tukea ja kehittää työntekijän henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

 • Keho ja työ

  31.01.2019

  Joka viides suomalainen kärsii pitkäkestoisesta kivusta. Kroonistunut kipu onkin yleisin ja kallein työkyvyttömyyttä ja sairauspoissaloja aiheuttava ilmiö.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen tallenne 13.12.2018: Maahanmuuttaja työkaverina

  18.12.2018

  Miten maahanmuuttajien osaamista hyödynnetään työpaikoilla ja miten heidät saadaan kiinnittymään osaksi työyhteisöä. Mitä maahanmuuttaja voi itse tehdä, jotta hän pääsee hyödyntämään osaamistaan ja solahtaa työyhteisöön. Muun muassa näistä asioista keskusteltiin Työsuojelurahaston järjestämässä Tutkimus tutuksi -tapaamisessa torstaina 13.12.2018.

 • Työelämän monikulttuurisuus

  13.12.2018

  Suomalainen työelämä monikulttuuristuu nopeasti. Ammatillisen osaamisen lisäksi työntekijöiltä vaaditaan niin sanottua työpaikkaosaamista, jonka perustana ovat yhdessä sovitut pelisäännöt sekä vuorovaikutustaidot.