Talouden loppuraportointi

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö,

näiltä sivuilta saat hankkeesi talouden loppuraportoinnin lomakkeet rahoitusmuodoittain. 

Viestintätuotteen tai -menetelmän, koulutus- ja oppimismenetelmän, konferenssi-tai seminaarin, tiedotuskampanjan ja hanketiedottamisen talouden loppuraportti on kaikissa näissä rahoitusmuodoissa sama lomake, joka löytyy otsikolla Tiedotus- ja koulutushankkeet.

Raportointilomakkeet rahoitusmuodoittain:

  • tutkimus- ja kehityshankkeet
  • tiedotus-ja koulutushankkeet
  • kehittämisavustukset ja
  • matkastipendit.

Loppuunsaattamis-, tutkija-, post doc  ja muissa stipendeissä ei tarvita erillistä talouden loppuraportoinnin lomaketta vaan talous kysytään hankeyhteenvedossa.

Rahoitusmuotojen linkit ovat vasemmassa palstassa.

Lähetä lomake allekirjoitettuna postitse:
Työsuojelurahasto, Annankatu 34-36 B, 00100 Helsinki.