Talouden raportointi


Oma.tsr.fi -järjestelmässä pääset päivittämään hankkeen talousarviota ja tekemään talouden loppuraportoinnin. 

Hankkeen taloutta raportoidaan seuraavissa rahoitusmuodoissa: tutkimus-  ja kehittämisavustushankkeet, tiedotus- ja koulutushankkeet ja matkastipendit.

Väitöskirja-, tutkija- ja loppuunsaattamisstipendeissä hankkeen talous selvitetään hankeyhteenvedossa.

Jos sinulla on talouden raportointiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Työsuojelurahaston toimistoon, (09) 6803 3311, info@tsr.fi

Lähetä Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen laskut ensisijaisesti sähköisenä verkkolaskuna. Mikäli et voi lähettää laskua verkkolaskuna, voit lähettää sen sähköpostilla (pdf-liitteenä) osoitteeseen: FI03057264@scan.emce365.fi. Lue ohjeet ennen verkkolaskun lähettämistä.

Jos hankenumerosi on 11-alkuinen käytä pdf- ja word -lomakkeita. Lähetä lomakkeet sähköpostitse tai postitse, info@tsr.fi tai Työsuojelurahasto, Pohjoisesplanadi 21 A, 00100 Helsinki.

11-alkuiset hankkeet: Pdf- ja word-lomakkeet löytyvät tästä linkistä.