Tiedotus- ja koulutushankkeet

Työsuojelurahasto myöntää tiedotus- ja koulutusmäärärahoja tavoitteena edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille.

Edellytyksenä on, että tietoa hyödynnetään laajasti suomalaisessa työelämässä. Hankkeelle on eduksi Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksien hyödyntäminen.

Tiedotus- ja koulutusrahoitusmuodot: 

  • viestintätuote tai -menetelmä
  • koulutus- tai oppimismenetelmä
  • konferenssi tai seminaari
  • tiedotuskampanja 

Tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hankkeesta voi keskustella rahaston asiantuntijan kanssa ennen hakemuksen jättämistä. Asiantuntija antaa hakemuskriteereihin ja hakemiseen liittyviä neuvoja.

Tutustu kyseisen tiedotus- ja koulutushankkeen rahoitusehtoihin, yleisohjeisiin ja yleisiin sopimusehtoihin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä. 

HUOM! Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.