Toimintaperiaate

Strategia

Työsuojelurahaston toiminta-ajatus

Työsuojelurahaston tavoitteena on edistää tapaturmavakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etua rahoittamalla sellaista työelämän tutkimus- ja kehitystoimintaa, jolla tuotetaan tietoa ja menetelmiä hyödynnettäväksi sekä työolojen että työyhteisöjen toiminnan turvallisuuden ja tuottavuuden edistämisessä. Työsuojelurahasto rahoittaa myös toimialueelleen kuuluvaa koulutus - ja tiedotustoimintaa.

Työsuojelurahasto työpaikkojen tukena

Työsuojelurahaston tuella rahoitettu työelämän tutkimus- ja kehitystyö tarjoavat työpaikoille mahdollisuuden kehittää aktiivisesti työturvallisuutta ja työterveyttä ja siten myös työelämän laatua ja tuottavuutta. Rahoitetut hankkeet sisältävät uuden tiedon lisäksi runsaasti tiedon hyödyntämistä, menetelmien kehittämistä ja niiden käytäntöön soveltamista.

Työsuojelurahasto rahoituksen hakijan tukena

Työsuojelurahaston hakuprosessi on helppo ja rahoituspäätökset tehdään nopeasti. Selkeät päätöksenteon kriteerit ja niiden johdonmukainen soveltaminen tekevät rahastosta kiinnostavan työelämän tutkimuksen ja kehittämisen rahoittajan.

Rahoitettavat hankkeet

Rahoitettavilla hankkeilla on oltava uutuusarvoa. Työsuojelurahasto ei rahoita organisaatioiden normaalia, lakisääteistä työsuojelutoimintaa. Työsuojelurahasto voi asettaa määrävälein rahoitukselleen painopistealueita, jotka sijoittuvat johonkin rahaston neljästä rahoitusalueesta: työturvallisuus, työterveys, tuottavuus ja työelämäsuhteet. Rahoitettavien hankkeiden tulosten on oltava mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä.