Tutkijastipendi

Työsuojelurahasto myöntää harkintansa mukaan tutkijastipendejä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiireistä nousevien, poikkeuksellisen vaativien väitöskirjatöiden edistämiseksi. Hyväksyminen edellyttää erittäin korkeatasoista tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi tutkimusaiheen on kohdennuttava selvästi Työsuojelurahaston toimialueelle.

Stipendituen tarkoituksena on edistää pätevien tutkijoiden ja työelämän kehittäjien ammattitaidon kasvua sekä turvata tulevaisuuden resurssit alan laadukkaalle tutkimus- ja kehittämistyölle. 

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös stipendien yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että

 • hankkeen aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle ja aihepiirin poikkeuksellinen merkitys ja uutuusarvo on kuvattu
 • tutkimussuunnitelman poikkeuksellinen vaativuus on selvästi perusteltu - toiminta-aikataulu kuvaa vähintään 12 kuukauden työn määrän
 • hakemuksen liitteenä on opinnäytetyön ohjaajan tätä hakemusta varten kirjoittama suositus, josta käy ilmi hänen sitoutumisensa työn edistämiseen stipendikauden aikana
 • hakemus saapuu määräaikaan mennessä Työsuojelurahastolle.

Mitä tuetaan?

Tutkijastipendi tarjoaa taloudellisen tuen 12 kuukaudeksi täysipäiväiseen työskentelyyn, mikä mahdollistaa keskittymisen väitöskirjaan johtavaan tutkimustyöhön. Lähtökohta on, että hakija on poissa työstä tai on ilman tuloja työstämässä opinnäytettään stipendikauden aikana.

Työsuojelurahaston tutkijastipendin voi saada vain kerran, mutta väitöstyön loppuvaihetta varten voi hakea opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendiä.

Kuka voi hakea?

Tutkijastipendiä voi hakea vain yksityishenkilö. Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään hakemuksessa mainittuun tutkimustyöhön.

Hakija voi saada tutkijastipendin vain kerran.

Työsuojelurahaston myöntämät muut stipendit eivät estä tutkijastipendin myöntämistä.

Paljonko voi hakea?

Työsuojelurahasto vahvistaa tutkijastipendin suuruuden vuosittain ja se on aina kaikille hakijoille sama. Vuonna 2017 tutkijastipendi on 21 000 euroa.

Summa edellyttää vähintään 12 kuukauden täysipäiväistä paneutumista tutkimustyöhön.

Sosiaaliturva

Stipendiin sisältyy apurahansaajan sosiaaliturva, jonka järjestää Maatalousyrittäjien eläkelaitos, MELA.

Saatuaan hyväksymispäätöksen, stipendiaatin on itse otettava yhteys MELA:an sosiaaliturvan järjestämiseksi.

Tutkijastipendi on verovapaa, mutta rahasto ilmoittaa sen lakisääteisesti verottajalle.

Muu taloudellinen tuki

Hakijalla ei voi olla muuta taloudellista tukea stipendikaudelle. Hakemuksessa on kerrottava hakijan aikaisemmat rahoittajat, myös työskentely Työsuojelurahaston tuella.

Lisäksi on kuvattava suunnitelma taloudellisten resurssien saamiseksi opinnäytetyön saattamiseksi loppuun.

Yksityiskohtaiset vaatimukset

Opinnäytetyön on kuuluttava selvästi Työsuojelurahaston toimialueelle suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiiriin.

Hankkeen on oltava tutkimuksellisesti haastava tai käytännön näkökulmasta poikkeuksellisen kiinnostava. Hakemuksessa on selvästi perusteltava työn poikkeuksellinen vaativuus.

Tutkimustyön on tähdättävä väitöskirjaan ja työn on oltava hyvässä vauhdissa. 

Tutkijastipendillä ei voi kattaa tohtorin tutkinnon aivan alkuvaiheita, koska tavoitteena on tukea opinnäytetyön 3. työskentelyvuotta.

Hakemuksessa on kuvattava se työ, joka stipendijakson aikana on tarkoitus toteuttaa. Hankkeen päättyessä loppuraportoinnilla varmennetaan työn edistyminen.

Koko stipendikautta ei tarvitse käyttää yhtäjaksoisesti. Jotta stipendirahoitus tukisi syvällistä paneutumista tutkimustyöhön, on se kuitenkin syytä käyttää pitkinä, yhtäjaksoisina kokonaisuuksina.

Suositus

Hakemukseen on liitettävä opintojen ohjaajan suositus, josta käy ilmi hänen henkilökohtainen sitoutumisensa työn edistämiseen stipendikauden aikana.

Tiedotussuunnitelma

Myös tehokas tiedotussuunnitelma tulosten tai kokemusten julkaisemiseksi on arvostettava ominaisuus hakemuksessa.

Keskeisimmät päätöksenteon perusteet

Työsuojelurahaston käytettävissä olevat määrärahat muodostavat keskeisimmän perustan stipendien myöntämiselle. Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: 

 • työn kuuluminen Työsuojelurahaston toimialueelle
 • tutkimussuunnitelman tavallista vaativampi tavoitetaso
 • tutkimusaiheen poikkeuksellisen suuri merkitys suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistyön kannalta
 • tulosten suuret hyödyntämismahdollisuudet
 • tutkimuksessa jo suoritetut osuudet
 • stipendeihin käytettävissä olevat määrärahat

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.

Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

 • 15.1. klo 16.00 mennessä
 • 15.5. klo 16.00 mennessä
 • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.