103278 Tiedotus ja koulutus

Muutoslaboratoriotyyppisen työtavan tuotteistusmateriaalin valmistus ja tiedotus asiakasyrityksille

Hankkeen tavoitteena on laatia tiedotusmateriaali muutoslaboratorio -menetelmästä, sen tarjoamasta työtavasta sekä menetelmän hyödyistä. Muutoslaboratorio on uusi, tieteellinen lähestymistapa organisaation muutoksen hallintaan ja kehittämiseen ja siitä syystä sitä on ollut vaikea markkinoida yrityksille. Muutoslaboratorio -kehittämismenetelmän tavoitteena on parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta yhteistoiminnassa henkilöstöryhmien kanssa. Olennaista on selventää asiakasyrityksille, miten henkilöstö osallistuu työnsä muutoksen tekemiseen ja mitä hyötyjä muutoslaboratoriotyyppinen työtapa tuo organisaation tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittymiseen. Samalla organisaatioille selvitetään, miten muutoslaboratorio poikkeaa muista organisaation kehittämisen menetelmistä. Tiedotusmateriaalin tekemisessä hyödynnetään Työsuojelurahaston rahoittamia, soveltavia tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka tähtäävät organisaatioiden hallittuun muutokseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Merja Kärkkäinen

18.12.2003

Tiedotus- ja koulutushankkeessa Adulta Oy valmisti tiedotusmateriaalin muutoslaboratorio-menetelmästä, työskentelytavasta ja muutoslaboratorion soveltamisen hyödyistä.Adulta eli Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus on yksi Suomen suurimmista ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista. Strategiana on toimia entistä enemmän työelämän palvelu- ja kehittämistehtävissä Uudenmaan (erityisesti Keski-Uudenmaan) alueella.Adultaan on alkuvuodesta 2003 perustettu konsultointiyksikkö, Adulta-Valmennus. Uuden yksikön tarkoituksena on laajentaa Adultan toimintaa ja osaamista koulutuspalveluista konsulttipalveluihin, joissa keskeistä on kumppanuus asiakasyrityksen kanssa ja muutoslaboratorion soveltaminen.Muutoslaboratorion tavoitteena on parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta yhteistoiminnassa henkilöstöryhmien kanssa.

Tiedotusmateriaalin tekemisessä hyödynnettiin lukuisia Työsuojelurahaston rahoittamia hankkeita, joissa organisaatioita on kehitetty hallitusti – monia muutoslaboratorion keinoin (esimerkiksi hankkeet 102121, 98305, 101452, 100171).Muutoslaboratorion tiedotus- ja markkinointimateriaalin (ppt-esitys ja esite) pohjalta pidettiin elokuun lopussa 2003 asiakastilaisuus, johon osallistui 60 potentiaalista asiakasta.Hankkeen verkkomateriaali valmistuu myöhemmin.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaAdulta Valmennus Oy
 • ToteuttajaAdulta Valmennus Oy
 • Lisätietoja
 • Merja Kärkkäinen
  (09) 27901
 • Toteutusaika
 • 1.6.2003 - 31.8.2003
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2003
  9 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 26 360 euroa
 • Tulokset valmistuneet 13.10.2003

Aiheluokitus