104054 Tiedotus ja koulutus

Liuotinmaalisopimuksen ja rakennus- ja korroosionestomaalauksen suojautumisohjeet

Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa rakennus-ja korroosionestomaalarit uuden Rakennusliiton ja Suomen Maalarimestariliiton välisen sopimuksen myötä käyttämään vesiohenteisia maaleja nykyistä enemmän. Mikäli kuitenkin henkilökohtaisia suojaimia tarvitaan, opastetaan oikeiden suojainten valinnassa, niin käytössä ja huollossa. Lisäksi koulutuksen ja jaettavan materiaalin kautta vaikutetaan suunnittelijoihin, työnantajiin ja työntekijöihin, jotta maalaustyöt järjestetään mahdollisimman vähän haittoja aiheuttaviksi. Hanke pohjautuu aikaisempaan "Rakennusmaalareiden kemikaalialtistuminen ja siitä aiheutuvat terveyshaitat" -tutkimukseen (hanke numero 99242), jonka pohjalta Rakennusliitto, Suomen Maalarimestariliitto ja Väriteollisuusyhdistys ovat tehneet ja allekirjoittaneet 19.11.2003 uudet Liuotinmaalisopimuksen ja Rakennus- ja Korrosionestomaalauksen suojautumisohjeet.

Hankkeen vastuuhenkilö
Markus Ainasoja

MAALARIT OSAAVAT SUOJAUTUA KEMIKAALEILTA ENTISTÄ PAREMMIN

19.4.2005

Rakennusliitto teki 2 500 opasvihkosta, joihin painettiin liuotinmaalisopimuksen ja suojautumisohjeiden sisältö. Sopimuksessa luetellaan ne työvaiheet, joissa liuotinmaalipohjaisia tuotteita saa käyttää sisämaalauksessa. Suojautumisohjeissa on kerrottu muun muassa työnantajan velvollisuudesta antaa veloituksetta käyttöön tietynlaiset henkilökohtaiset suojaimet. Työsuojelurahasto tuki tiedotus- ja koulutushanketta.

Lisäksi Rakennusliiton laatimaa kalvosarjaa on jaettu alan oppilaitoksiin. Rakennusliitto kokosi nykyaikaisimmista henkilökohtaisista suojaimista myös työsuojelupakin koulutustilaisuuksia ja työmaiden tietoiskuja varten. Kohderyhmään kuuluu 6 000 maalaria, 500 yrittäjää ja 20 oppilaitosta.

Rakennusliitto kehaisee työnantajia siitä, että nämä lähtivät vapaaehtoisesti parantamaan maalausalan työturvallisuutta, vaikka työnantajien piti hankkia uusia suojaimia. Henkilökohtaisten suojainten valinnassa onkin Rakennusliiton mukaan huimasti edistytty työmailla. Sen sijaan liuotinmaalien vähentämisessä ei ole edetty toivotusti.

Hanke pohjautui Rakennusmaalareiden kemikaalialtistuminen ja siitä aiheutuvat terveyshaitat -tutkimukseen (99242). Sen perusteella Rakennusliitto, Suomen maalarimestariliitto ja Väriteollisuusyhdistys allekirjoittivat liuotinmaalisopimuksen ja suojautumisohjeet rakennus- ja korroosionestomaalareille. Tässä hankkeessa uutta sopimusta ja ohjeita tehtiin tunnetuiksi maalareille, työnantajille ja suunnittelijoille.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaRakennusliitto ry
 • ToteuttajaRakennusliitto ry
 • Lisätietoja
 • Markus Ainasoja
  (09) 770 2291
  (09) 770 2241
 • Toteutusaika
 • 1.2.2004 - 31.12.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.3.2004
  4 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 080 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.1.2005

Aiheluokitus