105271 Kehittämisavustus

Rajamäen logistiikkakeskuksen työntekijöiden kuormituksen arviointi ja hallinta

Projektin tarkoituksena on kehittää Altialle ja sen työterveyshuollolle arviointimenetelmä, jonka avulla pystytään ennakoimaan varastotyön kuormituksen aiheuttamat ongelmat päivittäisessä työssä ja muutoksissa. Tavoitteena on saada työntekijöille tietoa työn kuormittavuudesta suhteessa omiin voimavaroihin, jotta pystytään sopeuttamaan työtapoja ja vapaa-ajan toimintoja siten, ettei tapahdu fyysistä tai henkistä ylikuormitusta. Menetelmää kehitetään yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Kehittämiseen käytetään Työterveyslaitoksen TIKKA-työkurmituksen arviointimallia sekä muita malleja. Syntyvää arviointimallia käytetään myöhemmin hyväksi myös Altian muiden teollisten työpisteiden kuormituksen arvioinneissa. Projekti käynnistyy lokakuussa 2005 ja valmistuu toukokuussa 2006.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jari Laitinen

OIKEAT TYÖASENNOT JA TYÖTAVAT AUTTAVAT VARASTOTYÖSSÄ

7.8.2006

Hankkeessa kehitettiin kokonaisvaltaista arviointimenetelmää, jolla ennakoida ja eliminoida kuormituksen aiheuttamia ongelmia päivittäisessä varastotyössä. Lisäksi työntekijät saivat tietoa työn kuormittavuudesta suhteessa omiin voimavaroihinsa suhteuttaakseen työn ja vapaa-ajan toimintoja siten, ettei tapahdu fyysistä tai henkistä ylikuormitusta. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Poikkeustilanteet rasittavat


Altia Oyj on suomalainen alkoholijuomatalo, jonka toiminta Rajamäellä on alkanut vuonna 1888. Tehtaalla työskentelee noin 350 henkilöä, joista reilut 200 tehtaalla ja noin 70 logistiikkakeskuksessa. Hankkeen tarkoitus oli vähentää työtapaturmiin liittyvää sairastavuutta ja ennenaikaista eläköitymistä.

Poikkeustilanteet, kuten tehtaan laajennus- ja koneistusratkaisut, töiden uudelleenjärjestelyt sekä vajaakuntoisen työntekijän työhön sijoittaminen, ruuhkat ja koneiden meno epäkuntoon lisäävät työkuormitusta.

Asiantuntemus löytyy organisaatiosta


Hankkeen tapaamiset toteutettiin muutospajan periaatteilla. Muutospaja on yhteistoiminnallinen työhyvinvoinnin edistämisen toimintamalli ja se lähtee siitä, että organisaatiossa oleva asiantuntemus on otettava käyttöön.

Muutosta mittaaviksi mittareiksi valittiin Tikka-työkuormituksen arviointimenetelmä ja rasittuneisuuskysely. Muutospajoja oli viisi. Niissä keskityttiin työhön ja siinä esiintyviin hässäköihin.

Työtavat ja menetelmät lisäävät jaksamista


Keräystyön rasittavuuteen vaikuttaa soveltuvin laitteiden lisäksi ratkaisevasti käytetyt työtavat ja menetelmät. Opastusvideon avulla voidaan havainnollisesti opastaa uusia henkilöitä turvalliseen ja vähemmän rasittavaan työskentelytapaan. Oikeiden työtapojen ja työasentojen ymmärtämisellä ja oppimisella on iso merkitys, kun halutaan vähentää työpäivän jälkeen koettua rasittuneisuutta. Samalla ennaltaehkäistään työtapaturmia.

Toimittaja
Sinikka Luhtasaari

Hanketiedot

 • HakijaAltia Oyj
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Jari Laitinen
  (09) 133 11
 • Toteutusaika
 • 10.10.2005 - 1.6.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.8.2005
  9 700 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 21 613 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.6.2006

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
  -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
 • muutospaja , rasittuneisuuskysely , TIKKA-menetelmä , ergonomia (toiminta) , ergonomics , trukit , varastotyö