106444 Kehittämisavustus

Henkilöstön monitaitoisuuden ja sisäisen yrittäjyyden kehittäminen

Tampereen Ateria on Tampereen kaupungin omistama liikelaitos, jonka tarkoituksena on tuottaa asiakkailleen catering-liiketoimintapalveluita. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Tampereen Aterian asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä kehittämällä henkilöstön monitaitoisuutta ja sisäistä yrittäjyyttä. Hankkeessa painotetaan seuraavia näkökulmia: asiakaslähtöistä liiketoiminnan johtamista, valmentavaa ja osallistavaa esimiestyötä, palvelutiimien toiminnan jatkuvaa parantamista ja henkilöstön monitaitoisuuden kehittämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tarja Alatalo

HENKILÖSTÖN MONIOSAAMINEN VOI VAHVISTAA KILPAILUKYKYÄ

24.3.2009

Tampereen Ateria on Tampereen kaupungin liikelaitos, joka vastaa muun muassa kaupungin koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden sekä henkilöstöravintoloiden ateriapalveluista. Laitoksen kilpailukykyä lähdettiin parantamaan Balentor Oy: asiantuntemuksella. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Hankkeella haluttiin tukea asiakaslähtöisen ja kannattavan liiketoiminnan kehitystä. Painopistealueiksi nostettiin valmentava esimiestyö, palvelutiimien työn tukeminen sekä henkilöstön monitaitoisuuden ja sisäisen yrittäjyyden kehittäminen.

Kehittämistyön tulokset ovat olleet lupaavia. Vastedes on tarkoitus vielä vahvistaa jatkuvan parantamisen toimintamallia. Mallissa kiinnitetään erityistä huomiota kehitysideoiden hyödyntämiseen toimintatapojen, tuotteiden ja asiakaspalvelun parantamisessa.

Tampereen Ateriassa aiotaan keskittyä jatkossa myös omistajan ja sidosryhmien välisen yhteistyön parantamiseen sekä johdon strategisen ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen. Edelleen organisaatiossa tarkennetaan palvelukonsepteja asiakasryhmittäin ja kiinnitetään huomiota henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tampereen Ateriassa uskotaan myös, että henkilöstön sitoutuminen kehittämiseen edistää tavoitteiden saavuttamista.

Asiakkaat ja henkilöstö tyytyväisiä


Hankkeen käynnistyessä vuonna 2006 tehtiin lähtöarviointi, jossa hyödynnettiin asiakas- ja työtyytyväisyystutkimusten tuloksia. Kehittämistyön onnistumista arvioitiin seuraavana vuonna. Tulokset osoittavat muun muassa, että tyytyväisten asiakkaiden osuus oli nyt 72 prosenttia. Luku on yhden prosenttiyksikön verran parempi kuin vuonna 2006.

Henkilöstön tyytyväisyyskehitys näytti myös suotuisalta. Valtaosa henkilöstöstä oli valmis suosittelemaan Tampereen Ateriaa työnantajana.

Kaikilla arvioiduilla osa-alueilla oli henkilöstön mielestä tapahtunut myönteistä kehitystä. Esimiestyö arvioitiin 0,6 yksikön verran ja organisaatiota koskevat väittämät 0,8 yksikön verran paremmiksi kuin vuotta aikaisemmin. Organisaation keskiarvoksi saatiin 4,7 (4,2 vuonna 2006). Arvioinnissa käytettiin asteikkoa 1 – 6, jossa 1 on heikoin ja 6 paras arvosana.

Henkilöstön kehittämistä ja työtyytyväisyyttä tarkasteltaessa todettiin, että Tampereen Aterian liiketoimintakulttuuri on vielä varsin nuorta. Tampereen Ateria aloitti toimintansa 2005, ja siitä muodostettiin liikelaitos vuonna 2007. Nuoressa organisaatiossa esimiesten on edelleen vahvistettava valmentavaa otettaan, hankkeen loppuraportissa korostetaan.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Hanketiedot

 • HakijaTampereen Ateria
 • ToteuttajaBalentor Oy
 • Lisätietoja
 • Tarja Alatalo
  0400 852 010
 • Toteutusaika
 • 1.1.2007 - 31.12.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2007
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.12.2006
  25 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 64 900 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.9.2008

Aiheluokitus