110107 Tutkimus

Palkansaajien ja työnantajien järjestäytyminen 2009 sekä työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008

Palkansaajien ja työnantajien järjestäytyminen 2009 sekä työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008

Tutkimus on jatkoa Lasse Ahtiaisen aiemmin työministeriölle tekemille tutkimuksille Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 ja 2004 sekä Työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2004.
Tutkimuksissa selvitetään palkansaajaliitoille suunnatun kyselyn, työehtosopimusten yleissitovuusratkaisujen ja tilastoaineistojen avulla palkansaajien järjestäytyminen 2009 ja järjestöjen jäsenrakenne sekä sopimuskierroksella 2007/2008 solmittujen työehtosopimusten osapuolet ja sopimusten piirissä olevien osuudet toimialoittain ja henkilöstöryhmittäin.

Palkansaajien järjestäytymistä koskevassa osassa käytetään vertailupohjana työttömyyskassatietoja, Työolobarometria ja tilastokeskuksen työvoimatutkimuksilla kokoamia aineistoja. Työehtosopimusten kattavuus-osiossa tukena ovat yritys- ja palkkarakennetilastot.

Tutkimus valmistuu helmikuussa 2011. Raportit julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuina.

Hankkeen vastuuhenkilö
Lasse Ahtiainen

Nuoret ja osa-aikaiset heikosti järjestäytyneitä

7.11.2011

Nuorisotoiminta ja nuorten saaminen mukaan järjestötoimintaan jo opiskeluvaiheessa on erityisen tärkeätä palkansaajaliitoille. Alle 30-vuotiasta on järjestäytynyt alle kaksi viidestä. Ikä, osa-aikaisuus, määräaikaisuus ja työttömyys näkyvät heikommassa järjestäytymisessä.
 
Vuoden 2009 lopussa ammattiliittoon kuului 67,4 prosenttia palkansaajista. Vuonna 2004 vastaava luku oli 69 prosenttia, joten järjestäytymisaste oli laskenut 1,6 prosenttiyksikköä.
 
Tiedot käyvät ilmi VTM, vapaa tutkija Lasse Ahtiaisen tutkimuksesta Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2009, joka selvittää ammatillisen järjestäytymisen tilannetta ja kehitystä.  Sen rinnakkaistutkimus Työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008 kuvaa työnantajien järjestäytymisen ja työehtosopimusten kattavuuden tilannetta ja kehitystä.
 
Molemmat tutkimukset antavat tärkeätä työmarkkinainformaatiota viime vuosilta. Heinäkuussa 2011 julkistetut tutkimukset on tehty työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta, ja ne ovat ilmestyneet sen julkaisusarjassa. Tutkimuksia rahoitti Työsuojelurahasto.
 
Naiset miehiä järjestäytyneempiä
 
Palkansaajien järjestäytymistä on tutkittu vastaavalla tavalla aiemmin neljä kertaa.
 
Vuoden 2009 lopussa ammattiliitoissa oli 2 148 000 jäsentä. Näistä kuitenkin 569 000 eli 26,5 prosenttia voidaan luokitella varsinaisen edunvalvonnan ulkopuolella oleviksi. Tähän sisältyvät eläkeläiset, opiskelijat, vapaajäsenet ja yrittäjät.
 
Edunvalvonnan piirissä olevia jäseniä oli vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 1 580 000, ja tämän perusteella laskettu järjestäytymisaste oli 67,4 prosenttia. Laskua vuodesta 2004 oli 1,6 prosenttiyksikköä. Järjestäytyminen on suhteellisesti laskenut selvästi vuodesta 1994 vuoteen 2009: 78,5 prosentista 67,4 prosenttiin.
 
Naiset ovat järjestäytyneet useammin kuin miehet. Heidän järjestäytymisasteensa oli 72,5 prosenttia ja miesten 62,1.
 
Teollisuudessa järjestäytymisaste oli 84,4 prosenttia, julkisilla palvelualoilla 81,6 prosenttia ja yksityisillä palvelualoilla vain 50,4 prosenttia.
 
Työehtosopimusten kattavuus
 
Työehtosopimuksia koskeva selvitys antaa yleiskuvan vuosina 2007–2 008 solmituista työehtosopimuksista, sopimuksen osapuolista ja sopimuksen vaikutusalueesta.
 
Sopimuksen vaikutusaluetta määriteltäessä yleissitovuus on keskeinen tekijä. Mikäli vähintään noin puolet sopimusalan palkansaajista toimii järjestäytyneen työnantajan palveluksessa, sopimus on yleissitova ja sitoo myös sopimusalan järjestäytymättömiä työnantajia.
 
Työehtosopimusten piirissä oli yksityisellä sektorilla 85 prosenttia palkansaajista, kun yleissitovuus otetaan huomioon. Kun mukaan lasketaan julkinen sektori, jossa sopimukset kattavat kaikki palkansaajat, työehtosopimuksen piiriin kuului 89,5 prosenttia palkansaajista.

Toimittaja
Leena Huovila

Palkansaajien ja työnantajien järjestäytyminen 2009 sekä työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008

Ahtiainen Lasse. 2011. Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 27/2011. 65 s. ISBN 978-952-227-552-3 ISSN 1797-3554 (painettu), ISBN 978-952-227-553-0 ISSN 1797-3562 (sähköinen)
http://www.tem.fi/files/30376/TEM_27_2011_netti.pdf
110107TEM_27_2011_netti.pdf (464.4 kt)
Tilaukset: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi 020 450 05 www.edita.fi/netmarket

Ahtiainen Lasse. 2011. Työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 28/2011. 60 s. ISBN 978-952-227-554-7 ISSN 1797-3554 (painettu), ISBN 978-952-227-555-4 ISSN 1797-3562 (sähköinen)
http://www.tem.fi/files/30377/TEM_28_2011_netti.pdf
110107TEM_28_2011_netti.pdf (454.2 kt)
Tilaukset: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi 020 450 05 www.edita.fi/netmarket

Ahtiainen Lasse. 2011. Palkansaajien järjestäytyminen vuonna 2009 ja työehtosopimusten kattavuus vuonna 2008 Suomessa. Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2011 s. 35-45.
http://www.tem.fi/files/30771/ahtiainen.pdf
http://www.tem.fi/index.phtml?s=4597

Artikkeli
Helsingin Sanomat 5.7.2011 "Vain joka viides alle 30-vuotias on liittynyt ammattiliittoon".

Hanketiedot

 • HakijaAhtiainen Lasse, tmi
 • ToteuttajaAhtiainen Lasse, tmi
 • Lisätietoja
 • Lasse Ahtiainen
  046 894 8921
  lasse.ahtiainen@wmail.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2010 - 1.3.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.3.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.5.2010
  50 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 71 424.5 euroa
 • Tulokset valmistuneet 16.9.2011

Aiheluokitus