111117 Tiedotus ja koulutus

Valimoteollisuuden työterveysasioiden tiedotuskanavan ja tietopankin perustaminen

Valimoteollisuuden työterveysasioiden tiedotuskanavan ja tietopankin perustaminen

29.3.2011

Hankkeen tavoitteena on luoda valimoille työsuojelun tiedotus- ja viestintäfoorumi. Tarkoitusta varten avataan Internet-sivusto, jossa myös käyttäjien näkemykset tulevat esille. Sivuston kautta erityisesti valimoalaa koskevaa tietoa työterveys- ja turvallisuushaasteista ja tuoreesta tutkimustiedosta saatetaan keskitetysti valimoiden käyttöön. Sivusto toimii luontevana informaatiolinkkinä myös työsuojeluasiantuntijoiden suuntaan.Sivulle luodaan aihepiireittäin artikkeleita ja tiedotteita, joita käyttäjien on mahdollista kommentoida. Artikkeleita voidaan täydentää annetun palautteen mukaan ja ne kerätään tietopankiksi. Valimoissa on paljon asiantuntemusta ja kokemusperäistä tietoa, joka on tärkeää saada talteen.Tulokset kertyvät hankkeen aikana, ja ne ovat kokonaisuudessaan käytettävissä hankkeen päättyessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juhani Orkas

Valimofoorumi jakaa netissä turvallisuustietoa

9.11.2012

Valimoiden työympäristöasioihin keskittyvä Internet-sivusto, Valimofoorumi, jakaa tutkimustietoa ja tarjoaa käyttäjille kanavan viestiä alan hyvistä käytännöistä. Sivuston on toteuttanut Aalto-yliopiston koneenrakennustekniikan laitos Työsuojelurahaston tuella. Sitä ylläpitää Valutuoteteollisuusyhdistys (VALTY).

Sivujen vastuuhenkilönä toimiva yritystutkija Tomi Peräsaari kertoo, että valimoita koskevaa työturvallisuustietoa välitetään artikkeleina ja lisätietolinkein. Sivuston sisältöä kasvatetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Sivusto syntyi VALTY:n  ja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun koneenrakennustekniikan laitoksen tiedotus- ja koulutushankkeen tuloksena. Hanke kesti noin vuoden ja päättyi kesällä 2012.

Sivustolle voidaan toiveiden mukaan lisätä esimerkiksi ympäristöaiheita, koulutusmateriaalia sekä asiakirjoja käynnissä olevista tutkimus- ja selvityshankkeista. Oleellista onkin sivuston tarjoama kommentointimahdollisuus. Käyttäjät voivat jakaa asiantuntemustaan ja käytännön kokemustaan, kysyä muilta neuvoa tai ottaa esille aiheita, joista kaipaavat lisää tietoa. He voivat antaa vinkkejä nettilinkeistä, alan oppaista, tapahtumista, uutisista tai työtä helpottavasta tekniikasta tai tutkimusaiheista.

Sivusto toteutettiin Joomla!-sisällönhallintajärjestelmällä. Sivuston kommentointiominaisuus saatiin käyttöön ja testattua vasta aivan hankkeen loppuvaiheilla. Siitä ja lukuisista päivityskatkoista johtuen kohdeyleisön aktivoinnin tuloksia voidaan arvioida vasta myöhemmin.

Markkinointia Valimoviestissä

Peräsaaren mukaan sivustoa markkinoidaan erityisesti Valimoviesti-lehdessä, joka tavoittaa käyttäjät parhaiten. Syyskuun lopulla 2012 ollut artikkeli Valimoviestissä on jo näkynyt sivuston kävijämäärissä. Lehti jaetaan noin 700 jäsenelle. Kaikkiaan valimoissa on työntekijöitä 1971 ja toimihenkilöitä 394.

Sivustosta on kerrottu myös Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen vuosikokouksessa lokakuun alussa 2012. Asiaa pidetään esillä myös esimerkiksi alan opintopäivillä.

Toimialalle haluttiin nettisivusto, koska työympäristön terveyteen, turvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyvä tieto siirtyy käytäntöön välillä kangerrellen. Tietoa on paljon ja sitä on haravoitava monista paikoista. Oma sivusto toimii alaa koskevan tiedon seulojana.

Yhteisen tiedotuskanavan tavoite on, että asiat selvitetään toimialaryhmän koordinoimana, tieto pysyy tallessa ja että kaikissa valimoissa ei tarvitse lähteä selvittämään asioita alusta alkaen.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun valutuotetekniikan tutkimusryhmällä on oikeus sivuston tiedon tieteelliseen hyödyntämiseen.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Valimoteollisuuden työterveysasioiden tiedotuskanavan ja tietopankin perustaminen

http://www.valimofoorumi.fi

Tomi Peräsaari. Valimofoorumi. Valimofoorumi on uusi valimoiden työympäristöasioihin keskittyvä internetsivu. Valimoviesti 3/2012 s.14.
http://www.svy.info/valimoviestit/valimoviesti_3_12.pdf

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennustekniikan
 • ToteuttajaAalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennustekniikan laitos
 • Lisätietoja
 • Juhani Orkas
  juhani.orkas@tkk.fi
  09 451 3518
 • Toteutusaika
 • 1.3.2011 - 1.3.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.3.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.3.2011
  55 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 100 378 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.10.2012

Aiheluokitus