111148 Tutkijastipendi

PURETTU 27.3.2019: Diversity management model in corporate responsibility -väitöskirja

13.1.2012

Monimuotoisuutta julkisen hallinnon piirissä samoin kuin yritysmaailmassa on tutkittu viime vuosina paljonkin organisaatioiden ja johtamisen näkökulmasta. Henkilöstön johtaminen on yksi keskeinen monimuotoisen organisaation toiminta-alue, jonka kautta voidaan ehkäistä syrjintää ja edistää yksilöiden tasa-arvoista kohtelua työpaikoilla. Jo monimuotoistumisen alkuvaiheessa nousevat valtaväestön kielen omaksuminen, rekrytointi- ja perehdyttämiskäytännöt sekä jatkuva koulutus ja kehittäminen keskeiseen asemaan. Uusien työntekijöiden sosiaalistumista uuteen työympäristöön voidaan edistää monin tavoin ja perehdyttäminen sekä työhön että organisaatioon on tärkeä osa tätä toimikenttää.
Tarkoitukseni on väitöskirjaan johtavassa tutkimuksessani tarkastella monimuotoisuuden ja vastuullisuuden toiminnallista yhteyttä sekä pohtia voiko monimuotoisuuden edistäminen vahvistaa yleisesti liiketoiminnan vastuullisuutta. Tavoitteena on luoda vastuullisen johtamiseen viitekehys, johon liittyy kulttuurisesti ja eettisesti sensitiivinen monimuotoisuuden johtaminen. Lisäksi tutkimusalueitteni esiin nostaminen edistää monimuotoisuuden ja vastuullisuuden johtamisen tutkimusta ja ymmärtämistä.
Väitöskirja koostuu neljästä osajulkaisusta, joista kolmas ja neljäs toteutetaan Työsuojelurahaston myöntämän tutkijastipendin avulla.
Kolmannen julkaisun aiheena on tutkimuskirjallisuuden avulla selvittää perehdyttämistä organisaatioon sopeutumisen ja yleisemmän sosiaalistumisen muotona.
Neljännen julkaisun aiheena on selvittää vähemmistöjen tai maahanmuuttajien saavuttaman kielitaidon merkitystä monimuotoisissa organisaatioissa – kieltä tukena ja esteenä suomalaisissa työyhteisöissä.
Molemmissa osatutkimuksissa hyödynnetään jo tehtyjä tutkimuksia etnisten vähemmistöjen perehdyttämiseen liittyviä tutkimuksia (PETMO - perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön).

Väitöskirjan valmistuminen ajoittuu vuodelle 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö
Abdirizak Mohamed

Hanketiedot

 • HakijaMohamed Abdirizak
 • ToteuttajaMohamed Abdirizak
 • Lisätietoja
 • Abdirizak Mohamed
  abdirizak.mohamed@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 1.9.2011 - 31.8.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 6.6.2011
  18 800 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 800 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.3.2019

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.4. tasa-arvon edistäminen ja monimuotoisuus voimavarana
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen