112175 Loppuunsaattamisstipendi

Tietotyö maaseudun innovaatioympäristöissä -väitöskirjatyö

17.6.2012

Tutkimus osallistuu kansallista innovaatiopolitiikkaa ja tietotalouden kehittymisedellytyksiä koskevaan keskusteluun tuottamalla tietoa maaseudun merkityksestä jälkiteollisen yhteiskunnan kehitysvaiheessa. Tutkimuksen kohteena on maaseutupaikkakunnilla tehtävä tietotyö. Tutkimuksen empiirisenä tarttumapintana ovat korkeasti koulutetut ihmiset, jotka toimivat tutkimus-, suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä ja joiden työympäristöinä ovat maaseudulla sijaitsevat osaamiskeskittymät ja -keskukset kuten teknologiakeskukset tai tutkimuslaitokset. Näitä tarkastellaan tutkimuksessa innovaatioympäristön käsitteen kautta. Tutkimuksen empiria koostuu haastatteluaineistosta.

Perusteluna keskittymiselle yksilöihin on se, että innovaatiopolitiikan ja innovaatiotoimintaa koskevan tutkimuksen mielenkiinto on ensisijaisesti kohdistunut rakenteisiin ja organisaatioihin, mikä on tähän mennessä jättänyt yksilönäkökulman vähemmälle huomiolle. Viime aikoina innovaatiotoiminnan selitysmallien painopiste on kuitenkin siirtynyt kohti tiedon välittymisen ja tietoyhteisöjen toiminnan tarkasteluja, jolloin mielenkiinnon kohteena on, miten yksilöt ja yhteisöt luovat ja välittävät tietoa. Tutkimus siis tarkastelee tietotyön ja tietoyhteisöjen toimintaa maaseudun innovaatioympäristöissä.

Väitöskirja toteutetaan suomenkielisenä monografiana. Työn on määrä valmistua alkuvuodesta 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö
Timo Suutari

Hanketiedot

 • HakijaSuutari Timo
 • ToteuttajaSuutari Timo
 • Lisätietoja
 • Timo Suutari
  timo.suutari@netikka.fi
 • Toteutusaika
 • 1.11.2012 - 1.12.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.10.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.5.2012
  4 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 4 900 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.12.2018

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.4. työ, perhe, vapaa-aika, työaika -suhteet