113015 Loppuunsaattamisstipendi

Kuntoutuksen merkitys työelämän ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta -lisensiaattityö

28.8.2013

Tutkimukseni käsittelee 47 Aslak –kuntoutujan henkiökohtaisia kokemuksia kuntoutuksesta ja kuntoutuksen merkityksestä työelämään ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.

Tavoitteenani on sekä kuvata että ymmärtää kuntoutujien henkilökohtaisia käsityksiä kuntoutumisprosessin merkityksestä ja mahdollisista hyödyistä työhön ja henkilökohtaiseen elämään.
Kyseessä on seurantatutkimus, jonka aikaisempi aineisto on vuodelta 2008 samasta Aslak –kuntoutujien joukosta. Tutkimusjoukko koostuu pääasiassa julkisen sektorin henkilöstöstä (hoiva- ja hoitoalan -, päivähoito-, kirjasto- ja siivousalan työntekijöitä).

Tämän tutkimukseni aineiston olen kerännyt kirjallisella lomakekyselyllä (avovastaukset). Työni on laadullinen tutkimus, jossa hyödynnän fenomenografista tutkimusotetta.

Tulokset ovat käytettävissä lisensiaattityöni valmistuttua vuoden 2013 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Arja Matilainen

Hanketiedot

 • HakijaMatilainen Arja
 • ToteuttajaMatilainen Arja
 • Lisätietoja
 • Arja Matilainen
  arja.matilainen@kolumbus.fi
 • Toteutusaika
 • 3.6.2013 - 20.10.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.1.2013
  4 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 4 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.12.2018

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.6. ikääntymiset vaikutukset ja mahdollisuudet
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.2. toimintamallien kehittäminen
  -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta